Herrljunga Elektriska AB

Elinstallationsföretag som sedan 2012 projekterar och installerar kompletta system i och kring Herrljunga. Vi är certifierade med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att främja solel och elbilar i det lokala energisystemet. I vår demonstrationsanläggning kan du se hur en solcellsanläggning är uppbyggd och fungerar. Vi hjälper dig på plats att skräddarsy din egen anläggning. Vi är nationellt engagerade genom Svensk Solenergi och inom lokala initiativ som Sol i Väst. Vi samarbetar med forskare vid Uppsala Universitet och forskningsinstitutet RISE för att kartlägga hur solel bäst kan integreras i svenska elnät. Herrljunga tillhör toppskiktet bland svenska kommuner när det gäller watt solel per invånare.

Be om offert

Få ett förslag inom ett par dagar

Här finns Herrljunga Elektriska AB:

Erbjudande

 • Medlem av Svensk Solenergi
 • Nyckelfärdiga anläggningar

  I en nyckelfärdig anläggning ingår solcellspaneler, växelriktare, övrigt material och montage — det vill säga allt som krävs för att du ska kunna producera solel. En anläggning kan antingen monteras på lämplig takyta eller på marken.

 • Takintegrerade lösningar

  I en takintegrerad solcellsanläggning utgör solcellspanelerna det yttre tätskiktet så istället för att montera panelerna utanpå ett befintligt takmaterial, så ersätts takmaterialet. Ett takintegrerat solcellssystem kan framförallt vara lämpligt om man planerar att renovera taket i samband med installationen.

 • Batterilösningar

  Syftet med batterier är att man kan lagra solel, som produceras på dagen, och använda den kvällstid och ibland nattetid. Man behöver därmed inte sälja lika mycket överskottsel. Batterier innebär dock inte att man blir helt självförsörjande.

 • Gratis platsbesök

  Platsbesök görs bl.a. för att mäta upp och dimensionera solcellsanläggningen utifrån takets mått, identifiera lämplig placering av växelriktaren och för att ta reda på hur montage skall ske på taket.

Referensanläggningar

 • Lantbruksfastighet med 19,8 kWp solceller och omriktare från Fronius på 17,5 kW.

 • Industrifastighet i Herrljunga särskilt utformad för solel. Installerad effekt 35 kWp med två omriktare från SMA om vardera 17 kW.

 • Privatbostad med solceller på såväl boningshus som garage om 5,1 kWp vardera. En gemensam omriktare från Fronius på 10 kW.

Kundomdömen

Herrljunga Elektriska AB har ännu inga kundomdömen via Solcellskollen. Allteftersom det sker installationer så kommer de dyka upp här.

  Herrljunga Elektriska AB

  Be om offert

  Få ett förslag inom ett par dagar