Solcellskollens podcast om förnybar energi

I podden dyker vi ner i samtal med entreprenörer, forskare och andra nyfikna som banar väg för framtidens energisystem.

Podden finns att prenumera på hos alla de vanliga tjänsterna, t.ex. Google Podcasts, iTunes och Spotify.

 1. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #110

  Pontus de Maré, Om den dagliga driften av Sveriges elsystem

 2. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #109

  John Hassler, Om EU:s klimatpaket Fit for 55

 3. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #108

  Henrik Stiesdal, Om rötterna till det danska vindkraftsundret

 4. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #107

  Anna Larsson, Om energieffektivisering inom fastighetssektorn

 5. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #106

  Patrik Möller, Om tekniken som kan bana väg för kommersiell vågkraft

 6. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #105

  Peter Abrahamsson, Om omställningen av Västsveriges raffinaderier

 7. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #104

  Erik Dölerud, Om världens högsta vindkraftverk av trä

 8. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #103

  Astrid Kander, Om lärdomar från 1970-talets energikriser

 9. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #102

  Björn Sandén, Om energiomställningen under 2023

 10. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #101

  Mikael Nordlander, Om den el- och vätgasinfrastruktur som ska möjliggöra fossilfritt stål

 11. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #100

  Björn Nykvist, Om lärkurvor för batterier och fossilfritt stål

 12. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #99

  David Steen, Om praktiska utmaningar och potentialen med Vehicle-to-Grid

 13. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #98

  Hillevi Priscar, Om 20 år av projektutveckling inom vindkraft (och rådande tillståndsutmaningar)

 14. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #97

  Håkan Samuelsson, Om elektrifieringen inom bilindustrin

 15. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #96

  Magnus Langendoen, Om tillståndsprocesser och Västerbotten som ett mikrokosmos av energiomställningen

 16. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #95

  Tomas Lundmark, Om 150 år av svenskt skogsbruk — och hur ska vi prioritera framöver?

 17. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #94

  Johan Lindahl, Om europeisk solcellstillverkning

 18. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #93

  Bo Normark, Om reshoring och den europeiska värdekedjan för batteritillverkning

 19. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #92

  Lars Olsson, Om hur vi ökar kapaciteten i de lokala elnäten

 20. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #91

  Anders Nordelöf, Om kobolt och miljöbedömning av elfordon

 21. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #90

  Hans Kreisel, Om energikrisen och vägen framåt för europeisk gasindustri

 22. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #89

  Kristina Edström, Om vägen mot mer energitäta och kostnadseffektiva batterier

 23. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #88

  Maria Pettersson, Om vägen mot snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser

 24. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #87

  Per Klevnäs, Om Europas materialomställning

 25. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #86

  Torbjörn Thiringer, Om kraftelektronik som möjliggörare i energiomställningen

 26. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #85

  Anders Lyngfelt, Om CCS — infångning och lagring av koldioxid

 27. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #84

  Daniel Kulin, Om energiomställningen under 2022

 28. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #83

  Cecilia Wallmark, Om vätgasinfrastruktur i norr

 29. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #82

  Joachim Lindborg, Om flexibla värmepumpar och timprisstyrning av el

 30. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #81

  Fredrik Bodecker, Om turbulensen på de lång- och kortsiktiga elmarknaderna

 31. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #80

  Lars Bergman, Om prissättning av el, elprisstöd och förslagen att reformera elmarknaden

 32. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #79

  Tord Eriksson, Om vattenkraft — stöttepelaren i det nordiska elsystemet

 33. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #78

  Per Edström, Om potentialen för havsbaserad vindkraft

 34. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #77

  Per Högselius, Om Europas beroende av fossila bränslen (inte minst rysk gas)

 35. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #76

  Erika Ingvald, Om hur vi får fram mineraler till energiomställningen

 36. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #75

  Amory Lovins, Om den outnyttjade potentialen i energieffektivisering

 37. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #74

  Sverker Sörlin, Om Norrlands industrialisering — då och nu

 38. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #73

  Anders Fröberg, Om kemiindustrins klimatomställning

 39. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #72

  Christian Ekberg, Om återvinning av batterier, solpaneler och kärnbränsle

 40. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #71

  Dan-Eric Archer, Om batterier i elsystemet

 41. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #70

  Jytte Guteland, Om klimatpolitik i EU

 42. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #69

  Magnus Olofsson, Om smarta och starka elnät

 43. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #68

  Göran Nyström, Om framtidstro i svensk stålindustri

 44. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #67

  Björn Sandén, Om energiomställningen under 2021

 45. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #66

  Gerteric Lindquist, Om värmepumpar — en svensk framgångshistoria

 46. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #65

  Thomas Sterner, Om klimatet och ekonomin

 47. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #64

  Mats Nyblom, Om hur tåget ska få sin renässans

 48. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #63

  Tomas Kåberger, Om höga elpriser och status för den europeiska energiomställningen

 49. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #62

  Pål Börjesson, Om skogens roll i energiomställningen

 50. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #61

  Deliang Chen, Om IPCC:s sjätte utvärderingsrapport

 51. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #60

  Per Eckemark, Om elnätet som ska möjliggöra energiomställningen

 52. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #59

  Karin Comstedt Webb, Om cementindustrins klimatomställning

 53. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #58

  Tommy Strömberg, Om 20 års utveckling i den globala solcellsindustrin

 54. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #57

  Lina Reichenberg, Om kostnader för elsystem med och utan kärnkraft

 55. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #56

  Claes Fredriksson, Om elektrobränslen

 56. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #55

  Mikael Odenberg, Om erfarenheter från tio år som generaldirektör för Svenska kraftnät

 57. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #54

  Björn Jernström, Om att fokusera på effekt

 58. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #53

  Tomas Grönstedt, Om vätgas och framtidens flyg

 59. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #52

  Max Jerneck, Om en industripolitik för energiomställningens tid

 60. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #51

  Christian Andersson, Om hur färjan till Helsingør konverterades till världens största elfärja

 61. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #50

  Anna Pernestål, Om självkörande bilar — en överblick

 62. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #49

  Erik Svedlund, Om vägen mot fossilfria gruvor

 63. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #48

  Daniel Kulin, Om vad svensk solel (och alla andra) kan lära sig från utvecklingen inom vindkraft

 64. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #47

  Göran Lindbergh, Om elektrolysörer — industrins stora hopp i energiomställningen

 65. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #46

  Jimmy Hansson, Om trender på den globala solcellsmarknaden

 66. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #45

  Lars Bergman, Om en elmarknad med stor andel sol- och vindkraft

 67. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #44

  Mikael Nordlander, Om hur ståltillverkning ska bli fossilfri (och övrig industri också för den delen)

 68. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #43

  Hans-Olof Nilsson, Om hur han byggde Sveriges första självförsörjande villa

 69. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #42

  Edward Jobson, Om elektrifiering av tunga fordon

 70. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #41

  Patrik Johansson, Om framtidens batterier

 71. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #40

  Jenny Larfeldt, Om gasturbiner på vätgas

 72. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #39

  Bo Normark, Om två pusselbitar i framtidens elsystem: vätgas och batterier

 73. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #38

  Mauritz Andersson, Om elflyg

 74. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #37

  Johan Paradis, Om hur stort (och billigt) solceller kan bli

 75. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #36

  Johan Erlandsson, Om varför citylogistik bör ske med cykel!

 76. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #35

  Frank Krönert, Om tre scenarier för det svenska elsystemet till 2045

 77. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #34

  Bengt Stridh, Om lärdomar från nästan 1000 blogginlägg om solceller

 78. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #33

  Pavel Calderon, Om litiumjonbatterier — och vidare!

 79. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #32

  Christian Azar, Om vad vi vet (och inte vet) om klimatet

 80. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #31

  Maja Lundbäck, Om att på nytt konstruera ett elsystem i Sverige

 81. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #30

  Tibor Blomhäll, Om praktiska erfarenheter av 10 år med elbilar

 82. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #29

  Fredrik Hannerz, Om hur EU:s utsläppshandel blev att räkna med

 83. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #28

  Björn Sandén, Om tekniska lösningar för 10 miljarder människor

 84. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #27

  Christina Bu, Om hur Norge blev världens bästa land för elbilar

 85. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #26

  Anders Palmqvist, Om varför bränsleceller håller på att ta fart på riktigt

 86. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #25

  Jonas Corné, Om varför data är framtiden för storskalig sol- och vindkraft

 87. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #24

  John Holmberg, Om hur vi fixar hållbarhetsomställningen

 88. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #23

  Linda Burenius Magnusson, Om potentialen och utmaningarna för svensk vindkraft

 89. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #22

  Fredrik Hedenus, Om vad FN:s klimatpanel egentligen säger om kärnkraft

 90. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #21

  Marika Edoff, Om att jaga världsrekord i solcellers verkningsgrad

 91. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #20

  Joakim Widén, Om potentialen för svensk solel

 92. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #19

  Bonusavsnitt: Erik Dölerud, Om Hyperloop

 93. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #19

  Erik Dölerud, Om att bygga 150 meter höga vindkraftstorn — av trä

 94. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #18

  Ibrahim Baylan, Om hur 75% av Riksdagen enades om framtidens energipolitik

 95. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #17

  Emma Nehrenheim, Om att tillverka världens grönaste batterier

 96. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #16

  Mattias Goldmann, Om hur Sverige blir en klimatföregångare

 97. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #15

  Olle Johansson, Om hur det går för elbilsomställningen

 98. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #14

  Hjalmar Nilsonne, Om AI på elmarknaden

 99. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #13

  Daniel Lindén, Om framtidens elmarknad

 100. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #12

  PM Nilsson, Om snabba tåg, solskenshistorier och skräpplockning

 101. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #11

  Lise Nordin, Om vad som komma skall i energipolitiken

 102. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #10

  Lennart Söder, Om 100% förnybart

 103. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #9

  Catarina Nauclér, Om blockchain

 104. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #8

  Anders Mannikoff, Om elnätets dåtid och framtid

 105. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #7

  Jenny Palm, Om varför man skaffar solceller

 106. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #6

  Johan Lindahl och Ylva Olofsson, från Svenska Solelmässan

 107. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #5

  Rickard Nordin, Om energipolitik

 108. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #4

  Martin Edlund, Om havsenergi

 109. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #3

  Daniel Kulin, Om att ta fram en solelstrategi för Sverige, bl.a.!

 110. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #2

  Tomas Kåberger, Om energiutvecklingen i Kina

 111. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #1

  Björn Sandén, Om den nya energirevolutionen