Solcellskollens podcast om förnybar energi

I podden dyker vi ner i samtal med entreprenörer, forskare och andra nyfikna som banar väg för framtidens energisystem.

Podden finns att prenumera på hos alla de vanliga tjänsterna, t.ex. Acast, iTunes och Spotify.

 1. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #77

  Per Högselius, Om Europas beroende av fossila bränslen (inte minst rysk gas)

 2. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #76

  Erika Ingvald, Om hur vi får fram mineraler till energiomställningen

 3. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #75

  Amory Lovins, Om den outnyttjade potentialen i energieffektivisering

 4. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #74

  Sverker Sörlin, Om Norrlands industrialisering — då och nu

 5. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #73

  Anders Fröberg, Om kemiindustrins klimatomställning

 6. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #72

  Christian Ekberg, Om återvinning av batterier, solpaneler och kärnbränsle

 7. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #71

  Dan-Eric Archer, Om batterier i elsystemet

 8. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #70

  Jytte Guteland, Om klimatpolitik i EU

 9. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #69

  Magnus Olofsson, Om smarta och starka elnät

 10. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #68

  Göran Nyström, Om framtidstro i svensk stålindustri

 11. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #67

  Björn Sandén, Om energiomställningen under 2021

 12. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #66

  Gerteric Lindquist, Om värmepumpar — en svensk framgångshistoria

 13. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #65

  Thomas Sterner, Om klimatet och ekonomin

 14. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #64

  Mats Nyblom, Om hur tåget ska få sin renässans

 15. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #63

  Tomas Kåberger, Om höga elpriser och status för den europeiska energiomställningen

 16. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #62

  Pål Börjesson, Om skogens roll i energiomställningen

 17. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #61

  Deliang Chen, Om IPCC:s sjätte utvärderingsrapport

 18. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #60

  Per Eckemark, Om elnätet som ska möjliggöra energiomställningen

 19. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #59

  Karin Comstedt Webb, Om cementindustrins klimatomställning

 20. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #58

  Tommy Strömberg, Om 20 års utveckling i den globala solcellsindustrin

 21. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #57

  Lina Reichenberg, Om kostnader för elsystem med och utan kärnkraft

 22. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #56

  Claes Fredriksson, Om elektrobränslen

 23. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #55

  Mikael Odenberg, Om erfarenheter från tio år som generaldirektör för Svenska kraftnät

 24. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #54

  Björn Jernström, Om att fokusera på effekt

 25. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #53

  Tomas Grönstedt, Om vätgas och framtidens flyg

 26. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #52

  Max Jerneck, Om en industripolitik för energiomställningens tid

 27. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #51

  Christian Andersson, Om hur färjan till Helsingør konverterades till världens största elfärja

 28. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #50

  Anna Pernestål, Om självkörande bilar — en överblick

 29. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #49

  Erik Svedlund, Om vägen mot fossilfria gruvor

 30. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #48

  Daniel Kulin, Om vad svensk solel (och alla andra) kan lära sig från utvecklingen inom vindkraft

 31. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #47

  Göran Lindbergh, Om elektrolysörer — industrins stora hopp i energiomställningen

 32. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #46

  Jimmy Hansson, Om trender på den globala solcellsmarknaden

 33. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #45

  Lars Bergman, Om en elmarknad med stor andel sol- och vindkraft

 34. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #44

  Mikael Nordlander, Om hur ståltillverkning ska bli fossilfri (och övrig industri också för den delen)

 35. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #43

  Hans-Olof Nilsson, Om hur han byggde Sveriges första självförsörjande villa

 36. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #42

  Edward Jobson, Om elektrifiering av tunga fordon

 37. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #41

  Patrik Johansson, Om framtidens batterier

 38. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #40

  Jenny Larfeldt, Om gasturbiner på vätgas

 39. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #39

  Bo Normark, Om två pusselbitar i framtidens elsystem: vätgas och batterier

 40. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #38

  Mauritz Andersson, Om elflyg

 41. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #37

  Johan Paradis, Om hur stort (och billigt) solceller kan bli

 42. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #36

  Johan Erlandsson, Om varför citylogistik bör ske med cykel!

 43. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #35

  Frank Krönert, Om tre scenarier för det svenska elsystemet till 2045

 44. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #34

  Bengt Stridh, Om lärdomar från nästan 1000 blogginlägg om solceller

 45. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #33

  Pavel Calderon, Om litiumjonbatterier — och vidare!

 46. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #32

  Christian Azar, Om vad vi vet (och inte vet) om klimatet

 47. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #31

  Maja Lundbäck, Om att på nytt konstruera ett elsystem i Sverige

 48. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #30

  Tibor Blomhäll, Om praktiska erfarenheter av 10 år med elbilar

 49. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #29

  Fredrik Hannerz, Om hur EU:s utsläppshandel blev att räkna med

 50. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #28

  Björn Sandén, Om tekniska lösningar för 10 miljarder människor

 51. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #27

  Christina Bu, Om hur Norge blev världens bästa land för elbilar

 52. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #26

  Anders Palmqvist, Om varför bränsleceller håller på att ta fart på riktigt

 53. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #25

  Jonas Corné, Om varför data är framtiden för storskalig sol- och vindkraft

 54. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #24

  John Holmberg, Om hur vi fixar hållbarhetsomställningen

 55. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #23

  Linda Burenius Magnusson, Om potentialen och utmaningarna för svensk vindkraft

 56. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #22

  Fredrik Hedenus, Om vad FN:s klimatpanel egentligen säger om kärnkraft

 57. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #21

  Marika Edoff, Om att jaga världsrekord i solcellers verkningsgrad

 58. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #20

  Joakim Widén, Om potentialen för svensk solel

 59. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #19

  Bonusavsnitt: Erik Dölerud, Om Hyperloop

 60. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #19

  Erik Dölerud, Om att bygga 150 meter höga vindkraftstorn — av trä

 61. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #18

  Ibrahim Baylan, Om hur 75% av Riksdagen enades om framtidens energipolitik

 62. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #17

  Emma Nehrenheim, Om att tillverka världens grönaste batterier

 63. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #16

  Mattias Goldmann, Om hur Sverige blir en klimatföregångare

 64. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #15

  Olle Johansson, Om hur det går för elbilsomställningen

 65. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #14

  Hjalmar Nilsonne, Om AI på elmarknaden

 66. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #13

  Daniel Lindén, Om framtidens elmarknad

 67. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #12

  PM Nilsson, Om snabba tåg, solskenshistorier och skräpplockning

 68. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #11

  Lise Nordin, Om vad som komma skall i energipolitiken

 69. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #10

  Lennart Söder, Om 100% förnybart

 70. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #9

  Catarina Nauclér, Om blockchain

 71. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #8

  Anders Mannikoff, Om elnätets dåtid och framtid

 72. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #7

  Jenny Palm, Om varför man skaffar solceller

 73. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #6

  Johan Lindahl och Ylva Olofsson, från Svenska Solelmässan

 74. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #5

  Rickard Nordin, Om energipolitik

 75. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #4

  Martin Edlund, Om havsenergi

 76. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #3

  Daniel Kulin, Om att ta fram en solelstrategi för Sverige, bl.a.!

 77. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #2

  Tomas Kåberger, Om energiutvecklingen i Kina

 78. Solcellskollens podcasts logotyp

  Avsnitt #1

  Björn Sandén, Om den nya energirevolutionen