Ta fram en solcellskalkyl för din bostad - Solcellskollen

Ta fram din solcellskalkyl

Gå igenom tre korta räknesteg för att se om solceller vore bra för din fastighet. Om du har frågor kan du skriva i chattfönstret nere till höger.

Illustration av ett mynt som läggs i en sparbössa

Hej!

Företräder du en bostadsrättsförening? Vi har precis lanserat en beta-version av vår solcellskalkyl för BRF:er. Testa gärna kalkylen här.

Fyll i postnumret för det område där du är intresserad av att undersöka potentialen för solceller. Solcellskollen hämtar automatiskt solinstrålningsdata från SMHI för att beräkningarna ska stämma så bra som möjligt för varje användare. Då solinstrålning varierar med +/- 10% från år till år används data från medelåret under tidsperioden 2005-2015.

Takets riktning

Fyll i riktningen på taket eller den huvudsakliga ytan där solcellerna placeras. Sydlig riktning genererar mest solel. En anläggning med normal lutning i östlig eller västlig riktning producerar i genomsnitt 75-80% av en anläggning riktad åt söder. Vi rekommenderar inte att placera solceller i nordlig riktning.

Takets ungefärliga lutning

Fyll i en uppskattad lutning hos din monteringsyta, som vanligtvis är ett tak eller fristående på marken. I södra Sverige är den optimala lutningen 35° och i norra Sverige är den 45°. Lutningen är i regel inte så viktig då solceller producerar mycket bra mellan 15° och 60°. Om du tänker placera solcellerna på ett tak placeras de med få undantag i takets lutning då de extrakostnader som uppstår för att montera med en annan lutning oftast överstiger eventuella produktionsvinster. Ett undantag är platta tak där man oftast monterar upp solcellerna på speciella montagesystem så att de lutar minst 15° åt syd.