Ibrahim Baylan, energiminister
  1. Det förnybara energisystemet
  2. Solcellskollens podcast

Ibrahim Baylan, Om hur 75% av Riksdagen enades om framtidens energipolitik

16 oktober 2018

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

När Ibrahim Baylan tillträdde som energiminister fick han en huvudsaklig uppgift av statsministern: att ta fram en blocköverskridande överenskommelse för svensk energipolitik. Den 10 juni 2016, knappt två år senare, var Energiöverenskommelsen ett faktum.

Med målet om ett 100% förnybart elsystem till 2040, och ett paket av åtgärder såsom en utökad satsning på elcertifikat till förnybara energikällor och sänkta skatter för kärnkraft och vattenkraft, hade Ibrahim Baylan tillsammans med sina riksdagskollegor (bl.a. Rickard Nordin och Lise Nordin) lyckats överbrygga decennier av oenighet i svensk energipolitik.

I det artonde avsnittet av Solcellskollens podcast satt vi ner på Regeringskansliet med Ibrahim Baylan för att prata om just arbetet med Energiöverenskommelsen och vad den innebär för Sverige. Vi hörde även om hur han ser på (effekt)utmaningarna när andelen förnybar el ökar, och hur man egentligen ska tolka målet om ett 100% förnybart elsystem och i kombination med tillåtelsen att bygga ny kärnkraft.

Just det, och så fick vi höra om Ibrahims egna solcellsplaner!

Du kan lyssna på podden i Acast, Apple, Spotify, eller genom att ladda ner avsnittet här. Som vanligt får du gärna lämna ett betyg eller omdöme i iTunes om du gillar vad du lyssnar på.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!