Vänsterpil Alla avsnitt

Avsnitt #37

Johan Paradis, Om hur stort (och billigt) solceller kan bli

Dagens gäst är Johan Paradis, solcellskonsult på det egna företaget Paradisenergi, som bl.a. har varit upphandlande konsult för tre av Sveriges fyra största solcellsparker. 

I avsnittet pratar vi om den trend som blivit allt tydligare den senaste tiden: allt större, och allt billigare solcellsparker. Ja, rentav så billiga att man under 2020 sannolikt kommer bygga de första solcellsparkerna i Norden helt utan subventioner

Vi går igenom de prognoser som det internationella energiorganet, IEA, och svenska Energimyndigheten, har gjort kring solcellers utveckling framöver (här och här) — och resonerar kring huruvida prognoserna fortfarande är rejält underskattade. 

Och så hinner vi med att prata nya paneltekniker, Sveriges äldsta solcellsanläggning (som Johan sköter driften av), och hur det var att hjälpa kungen att köpa solceller till Stockholms slott.