Försvinner bygglovskravet? - Solcellskollen
Flera byggkranar

Försvinner bygglovskravet?

I förra veckan kom nyheten att Boverket föreslår slopat bygglovskrav för solcellsanläggningar som monteras i hustakets eller fasadens riktning. Sedan tidigare behövs inget bygglov för solceller som installeras på mark.

I dagsläget har kommunerna rätt att själva avgöra om en solcellsinstallation är bygglovspliktig eller inte, vilket innebär att olika regler gäller i olika delar av landet. Detta är förvirrande för de som överväger solceller till sitt hus och innebär en börda, både för villaägaren, kommunen & solcellsleverantören (som ofta hjälper till med bygglovsärendet).

Med detta i åtanke är det glädjande att Boverket föreslår att bygglovet slopas. Om Riksdagen går vidare och beslutar om förslaget innebär det att ytterligare en administrativ barriär för att sätta upp egna solceller försvinner.

Förslaget begränsas till de fall då solcellsanläggningen följer husets form. För till exempel platta tak, där man oftast placerar solceller på ställningar för att få högre utbyte av modulerna, innebär det att bygglovskravet sannolikt kvarstår. Om man bor i ett hus, eller område, med förhöjd kulturskyddsklass, lär bygglovskravet också kvarstå.

Beslutet väntas under 2018 (förmodligen andra halvan). För mer information om förslaget rekommenderar vi Bengt Stridhs matiga inlägg på sin blogg.

Av Erik Wallnér

@erikwallner

2017 M11 1

Följ gärna vårt nyhetsbrev för att en gång i månaden ta del av nyheter om solceller och förnybar energi!

Relaterade inlägg

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!