En stiliserad version av Sveriges karta
  1. Solcellsmarknadens utveckling

Status i solcells-Sverige

9 november 2017

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Under 2016 växte svenska solcellsmarknaden med över 60%, men priser för villasystem stabiliserades, enligt den årliga statusrapporten över solcellsläget i Sverige.

I oktober publicerades den årliga rapporten om den svenska solcellsmarknaden. Rapporten författades i vanlig ordning av Johan Lindahl, talesperson på Svensk Solenergi, och faller inom ramen för det internationella energiorganet IEA:s sammanställning av utvecklingen på solcellsmarknaden världen över.

Den svenska utbyggnadstakten 2016 var 79 MW – vilket motsvarar ungefär 16 000 vanliga villasystem à 5 kW. Det innebär en marknadsökning med 63%, från 126 MW 2015. Liksom tidigare år har den i särklass största solcellskapaciteten installerats på villor & kommersiella fastigheter där (delar av) solelen kan konsumeras lokalt i byggnaden. Trots att det börjar dyka upp en del solcellsparker är de fortfarande en liten del av total installerad kapacitet.

Rapporten bygger på manuellt insamlad försäljningsdata från installationsföretagen, vilket innebär att statistiken kan variera något från verklig utbyggnad.

Prisnivåer har de senaste åren börjat stabiliseras, framförallt jämfört med den drastiska prisminskningen mellan 2009 och 2013. Från 2015 till 2016 skedde det dock en prisminskning på lite större solcellssystem motsvarande 6-10%. Villasystem låg kvar på samma genomsnittliga prisnivå, knappt 19 000 kr per kW inklusive moms.

En aspekt som Johan Lindahl tror bidrar till att prisminskningan har avtagit är de importtullar som EU introducerade på kinesiska moduler 2013, och som fortfarande är kvar. (De infördes då EU ansåg att Kina hade gett statsstöd till inhemsk solcellsindustri, i syfte att konkurrera ut europeisk industri.) Då en betydande del av modulerna som installeras i Sverige importeras från Kina “så får det konsekvenser för prisutvecklingen när modulpriserna inte kan gå ner på grund av importtullarna.” Solcellsmoduler utgör ungefär hälften av kostnaden för en större fastighetsinstallation, och en tredjedel av en typisk villainstallation.

Rapporten kan i sin helhet läsas här (det är en guldgruva för den solcellsintresserade). Energimyndigheten har även gjort en sammanfattning som kan läsas här.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!