Villa med en solcellsanläggning på 7 kW i Mölndal
  1. Installation av solceller
  2. Solcellsmarknadens utveckling

Vad förklarar de långa ledtiderna för att få solceller anslutna till elnätet?

15 februari 2023

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Det stora intresset kring solceller har inte bara lett till fler solcellsanläggningar på svenska villatak. Det har i många fall även lett till långa ledtider för de som väntar på att få sin anläggning driftsatt. När tidningen Elinstallatören i höstas hörde med Sveriges tre största elnätföretag om ledtiderna från föranmälan till slutförd installation låg de på mellan 9 och 46 veckor. (Det ska dock förtydligas att det även inkluderar den tid man behöver vänta för att få anläggningen installerad av solcellsföretaget.)

I den här artikeln tar vi hjälp av Thomas Pettersson, senior rådgivare på E.ON och tidigare ansvarig för solcellsanslutningar på företaget, för att bena ut hur anslutningsprocessen hos elnätföretagen fungerar och vad som förklarar att ledtiderna blivit längre.

Från föranmälan till driftsatt anläggning

Det är bråda dagar hos Thomas Pettersson när vi ringer upp honom. E.ON äger en stor del av elnätet i södra Sverige och har stått för ungefär en fjärdedel av de solcellsanläggningar som ansluts i Sverige. Senast vi talades vid, 2020, tillkom 5000 anläggningar i E.ON:s elnät. 2022 låg motsvarande siffra på 15 000 anläggningar.

“Vi har haft stora utmaningar med hanteringstider”, konstaterar Thomas och nämner hur föranmälningarna ökade under höstens stora rusch efter solceller i samband med att elpriserna sköt i höjden.

Så hur går det till när solceller ansluts till elnätet? Efter att man som solcellsköpare accepterar en offert från ett solcellsföretag börjar processen genom att elektrikern på solcellsföretaget gör en föranmälan till elnätföretaget. Elnätföretaget gör i sin tur en beräkning i sina system för att se hur solcellsanläggningen väntas påverka elnätet, och är allt frid och fröjd kan solcellsföretaget gå vidare med installationen. När installationen är klar gör elektrikern en färdiganmälan och elnätföretaget kan slutföra anslutningen genom att skicka ut en montör för att byta ut elmätaren (alternativt, om elmätaren är modern, kan den ibland även uppgraderas på distans).

Mellan augusti 2022 och fram till årsskiftet var ledtiderna bland E.ON:s elnätkunder i snitt 18,5 veckor från föranmälan till färdig installation. Enligt Thomas tog det 8,5 veckor för E.ON att hantera föranmälan, ytterligare 9 veckor för installatören att slutföra installationen, och ytterligare en vecka hos E.ON för att byta eller uppdatera elmätaren. Thomas poängterar att dessa siffror är ett genomsnitt — i vissa fall tar det längre och i vissa fall kortare tid — och att det gäller installationer som inte kräver förstärkning av elnätet (mer om det snart).

Elmätare i Mölndal Energis elnät När man installerar en solcellsanläggning behöver elnätägaren byta ut eller uppdatera elmätaren så att den både mäter den el som köps in och som levereras ut på elnätet när man har ett överskott.

Uppåt 5% av nya anläggningar kräver nätförstärkningar

Även om elnätföretagen, sen ellagen ändrades 1 juli 2022, har rätt att neka anslutningar av solcellsanläggningar i de fall det inte anses vara samhällsekonomiskt försvarbart — t.ex. där det krävs förstärkningar av långa ledningar ute på landsbygden — är det extremt ovanligt än så länge. Desto vanligare är att föranmälningar ställer krav på nätförstärkningar innan man kan gå vidare med en installation. Tidigare uppstod behov av nätförstärkningar framförallt på landsbygden, men Thomas och hans kollegor på E.ON har även börjat se sådana behov i städerna.

— Nätet på landsbygden är inte lika starkt som i tätorterna, där är avståndet mellan kunderna längre vilket innebär större sannolikhet att det krävs förstärkning. I tätbygden är det antalet anläggningar som är utmaningen. Vi har vissa områden där över hälften av kunderna har installerat solceller.

Hur stor del av föranmälningarna kräver förstärkningar av elnätet?

— Tidigare har det legat på runt 1,5-2%. Vi har en känsla av att den siffran har ökat men inte lavinartat, jag skulle uppskatta att det rör sig om uppåt 5% i år.

Hur lång tid tar det i regel att göra en förstärkning?

— Jättesvårt att säga, det beror på hur mycket vi behöver förstärka, men i de flesta fall tar det runt 6 till 12 månader. Men ibland längre tid. Det beror på om vi behöver korsa en väg [med en ny ledning]. Vi kan behöva bygglov för att bygga en ny nätstation, vi kan behöva ett miljötillstånd hos Länsstyrelsen. Det kan vara flera månader som går bort på grund av att det är tjäle i marken.

Thomas lägger till att det, åtminstone för E.ON:s elnätkunder, finns ett alternativ för de som väntar på nätförstärkningar. Man får koppla upp en anläggning och producera el om man går med på att inte mata ut någon el till elnätet. Då i stort sett alla solcellsanläggningar då och då producerar ett överskott krävs att man installerar en styrenhet (alternativt “smart mätare”) som dynamiskt begränsar solelproduktion utifrån elbehovet i huset. Huruvida det blir en bra kalkyl är dock tveksamt, dels då en sådan styrenhet kostar runt 5 000-10 000 kr med installation, och dels förlorar man överskottet — som ofta är en bit över 50% av produktionen — så länge nätförstärkningen pågår. (Men rådgör gärna med din solcellsleverantör om detta är aktuellt för dig.)

Så kan ledtiderna för nätanslutningar utvecklas framöver

Bland de installatörer och privatpersoner som får vänta månader innan de får besked på en föranmälan är det många som ställer sig frågan: hur lång tid får det ta?

I ellagen finns dock inte mycket att hämta i det avseendet. Där står att anslutningar ska ske “inom skälig tid” från att elnätföretaget fått in en begäran om anslutning, samt att anslutningar bara får ta längre tid än två år “om det är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller det finns andra särskilda krav“.

Thomas tror dock att få av aktörerna i elnätbranschen är nöjda med tiden det tar att få svar på en föranmälan i dagsläget. På frågan om vägen framåt blir svaret framförallt bättre processer internt hos elnätföretagen.

— Vi jobbar ganska mycket med att effektivisera och automatisera den här processen, vi har satt ihop ett team för att jobba med dessa anläggningar. Vi jobbar hårt för att få ned ledtiderna. Problemet är inte den enskilda anmälan utan volymen. Ett normalt ärende kan ta en halvtimme att hantera om inga djupare beräkningar krävs. Det som tar tid är de tusentals ärenden som ligger före i kön. Vi lägger resurser på systemutveckling, som kommer under våren, och som förhoppningsvis ska råda bot på de värsta köerna.

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!