En stiliserad illustration av ett hus med syfte att symbolisera den sänkta skatten på solel
  1. Solcellsmarknadens utveckling

Vad innebär sänkt solelskatt?

21 juli 2017

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Från och med juli 2017 sänktes skatten för stora producenter av solel från 29,5 öre per kWh till 0,5 öre per kWh för den el som konsumeras på plats i byggnaden. Flera ser detta som tillfället då solceller boomar i Sverige. Är det så?

Sedan en tid tillbaka har aktörer med en sammanlagd solcellskapacitet över 255 kW varit skyldiga att betala elskatt, oavsett om solelen använts direkt i byggnaden. För en fastighet är detta ett mycket stort solcellssystem; ett vanligt villasystem ligger exempelvis mellan 5 och 10 kW. Kravet har dock gällt per organisationsnummer, vilket innebär att kravet slagit hårt mot aktörer med många fastigheter, såsom Vasakronan och Akademiska Hus, eller dagligvaruhandlare såsom ICA.

Den 17 maj röstades skattesänkningen igenom i Riksdagen, till stort jubel inom solcellsbranschen. “Igår tog riksdagen bort solelskatten o idag skiner solen:) Fritt fram för solel på skolor, flerbostadshus, kontor…” twittrade t.ex. Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet.

Vad innebär då detta i praktiken? För det första får större fastighetsägare en mycket lägre elskatt, och därmed högre lönsamhet i investeringar. Dessa aktörer har oftast en stor sammanlagd takyta och elanvändning, vilket innebär att de kan satsa på stora system och på så sätt få ner priser ytterligare.

Även organisatoriska aspekter kan ge fördelar åt denna typ av fastighetsägare. De har i regel gemensamma system och metoder för att sprida kunskap mellan projekt. Har ett solcellsprojekt blivit lyckat i en del av organisationen, blir det mycket lättare att genomföra andra, tredje eller fjärde projektet. Man slipper uppfinna hjulet på nytt eller övertyga en skeptisk styrelse.

Med andra ord, när dessa aktörer satsar på solceller kan det mycket väl bli ordentligt - vilket lär spilla över på marknaden i stort, då kunskap och erfarenhet går upp, och priser går ner.

Johan Öhnell, igen, sammanfattade det bra:
–Att solel har samma skattenedsättning som Sveriges tillverkande industri gör den extremt långsiktig. Solel är med i finrummet!

Vi kan bara hålla med.

(För den som är intresserad av alla detaljer, rekommenderar vi denna genomgång av Svensk Solenergi.)

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!