Mönster bestående av ikoner som illustrerar solcellsrelaterade saker såsom tak, eluttag, solceller och solen
  1. Nytt på Solcellskollen

Välkommen till Solcellskollen

14 juni 2017

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Vi är mycket glada att äntligen kunna presentera Solcellskollen. Som du säkert har förstått har vi tagit fram den här sidan med målet att stödja privatpersoner och snart även mindre företag inför och under investeringar av solceller.

Trots att själva hemsidan förhoppningsvis upplevs som enkel har vi i utvecklingen av sidan drivits av större visioner (det blir roligare så) som vi i och med detta första blogginlägg skulle vilja dela med oss av.

Håll till godo, och tveka inte att höra av dig med feedback eller frågor om sidan.

Solceller lär bli en viktig teknik i framtidens rena elsystem

Något som ofta och gärna uttrycks när det diskuteras solenergi är det anmärkningsvärda faktumet att solen bidrar med lika mycket energi som vad som används globalt på ett år – på ungefär en timme! Solen är helt enkelt jordens energikälla med stort E, och förutom att bidra med energi som kan konverteras direkt till el så ger den upphov till i princip alla andra förnybara energiströmmar.

Globalt är därmed även potentialen att utvinna solel enorm. Om man, som exempel, satte solceller på 5% av landytan globalt – i Europa motsvarar 5% den ytan som täcks av gator, hus, och annan bebyggelse – skulle världens elbehov täckas 50 gånger om. I Sverige skulle 0.4% av landytan kunna producera lika mycket el som används per år.

En annan faktor som potentiellt skulle kunna begränsa solcellers utbyggnad är de material som krävs för att producera solceller. Som tur är görs de flesta solceller – över 90% av värlsmarknaden – av kisel, som är jordskorpans näst vanligaste material. (Det finns förvisso andra, mindre vanliga solceller som är gjorda på ovanliga metaller, eller giftiga ämnen såsom kadmium.)

För att sammanfatta skulle vi vilja instämma med en av våra tidigare Chalmers-professorer: solen är en guldgruva som kan ge oss el för alltid.

En stiliserad karta av Sverige med en liten kvadratisk ruta som motsvararstorleken på den yta som man skulle behöva täckas med solceller för attgenerera el motsvarande Sverigeselanvändning Den svarta rutan motsvarar den yta som skulle behöva täckas med solceller för att producera motsvarande mängd el som används i Sverige på ett år.

De första som investerar i en ny teknik möjliggör för de som komma skall

Som alla nya tekniker har solceller länge varit dyra. Till exempel, för ungefär tjugo år sedan införde politiker i den lilla tyska staden Aachen en subvention på tio kronor per kilowattimme för de som ville sätta upp solceller – i dagsläget är ersättningen i Tyskland nere på strax över en krona för takmonterade solceller. Med andra ord har det pris som politiker anser vara nödvändigt för att få in solceller på marknaden gått ner med nästan 90% på tjugo år. (Åren mellan 2008 och 2012 gick själva solcellsmodulerna ned i pris med 80%.)

Förklaringarna är många, men kan sammanfattas i att en världsmarknad för solceller har byggts upp under tiden. Detta har inneburit att storskaliga (framförallt kinesiska) fabriker har startat upp, solceller har blivit effektivare och effektivare, lokala installatörer har utvecklat bättre metoder för att sätta upp dem så snabbt och säkert som möjligt, studenter har börjat läsa om solceller i skolan, grannar visar upp fungerande anläggningar för varandra, och andra elektroniska komponenter som behövs för att få in solelen i huset har utvecklats parallellt, och så vidare.

Slutsatsen är att priser går ned när fler och fler investerar i tekniken, på många nivåer i kedjan. Med andra ord, de som är med och investerar i tekniken i dagsläget är jätteviktiga för att en starkare marknad ska kunna byggas upp, priser ska gå ned, och för att ännu fler ska få upp ögonen för tekniken i fråga.

Ett av solcellshusen på Brännö i Göteborgs södraskärgård Ett av solcellshusen på Brännö i Göteborgs södra skärgård.

Privatpersoner och fastighetsägare visar vägen mot en ny elmarknad

Trots att den mest dramatiska prisutvecklingen har avstannat håller solceller på att i många delar av världen bli en kommersiellt gångbar teknologi. I Sverige är det fortfarande dyrare att producera el med solceller än med andra vanliga energitekniker, men solceller har fördelen att de kan installeras i både liten och stor skala. Det gör det extra intressant för privatpersoner eller andra aktörer som använder el. För dem konkurrerar inte elpriset först och främst med marknadspriset för el, det konkurrerar med priset man betalar för el – det vill säga inklusive elöverföringsavgifter, moms, och alla andra påslag elkunder betalar.

Förutom att göra det lättare för solceller att spridas, lär det successivt innebära en maktförskjutning där fler och fler kan gå från att vara passiva betalare av elräkningen till att spela en aktiv roll på elmarknaden, som både konsumenter och producenter av el.

I grund och botten är det även vårt huvudfokus med Solcellskollen: att vara med och bidra till en utveckling där du och jag i större utsträckning producerar el, och där solceller snabbare blir en energiteknik som kan ta upp konkurrensen med fossil elproduktion världen över.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!