Hur går det till att sälja solel?

Uppdaterat den 7 juli 2021

I stort sett alla småhusägare med solceller kommer då och då att producera mer el än vad man använder i hushållet, t.ex. mitt på dagen en solig sommardag.

När man har fått en solcellsanläggning installerad är därför elnätföretaget skyldiga att kostnadsfritt installera en ny elmätare som mäter både den el som köps in från elnätet och det överskott som matas ut på elnätet. För att elnätföretaget ska veta när det är dags att byta elmätaren behöver man lämna en färdiganmälan, något som elektrikern som kopplat in anläggningen i regel sköter.

Stiliserad graf över solelproduktion och elförbrukning i ett hushållElprofil i en villa med solceller under en solig dag. Den gråa ytan visar när man använder el och den gula ytan när det produceras solel. Solel används först och främst direkt i huset, medan det som blir över automatiskt säljs via elnätet.

För att få betalt för överskottselen behöver man hitta ett elbolag att sälja elen till. Det finns många elbolag att välja mellan, och då de erbjuder lite olika priser kan det löna sig att jämföra erbjudanden för att se vilka som betalar mest. Eftersom de flesta har krav på att man både ska köpa och sälja till samma bolag rekommenderar vi att se över bindningstid och erbjudanden i god tid.

När väl anläggningen är i gång och avtal är påskrivna sker försäljning av solel automatiskt och intäkter för solelen framgår i regel på elfakturan. Utöver betalt från sitt elbolag får man även en skattereduktion på 60 öre per kWh från staten samt nätnytta från sitt elnätbolag på runt 5 öre per kWh.

Läs mer: Vilket elbolag betalar bäst för solelen?