Vilka regler gäller för mikroproducenter?

Uppdaterat den 15 oktober 2021

Det finns några regelverk som definierar vilka rättigheter man har som småskalig ägare av solcellsanläggningar. Här sammanfattar vi de två viktigaste: dels ellagen som definierar vilka rättigheter man har gentemot sin nätägare och dels skattelagstiftningen.

Ellagen

I det fjärde kapitlet (§10) av ellagen beskrivs ägare av mindre produktionsanläggningar som de:

  • med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere,
  • med en produktion av el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt, och
  • som under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet

Om man uppfyller dessa tre krav har man rätt att få sin anläggning uppkopplad till elnätet av sin elnätägare och kan kostnadsfritt mata in överskottet från sin anläggning. Då i stort sett alla villaägare har en huvudsäkring på max 63 A och solcellsanläggningar över 43,5 kW oftast är för stort för en normal villa är det krav som utgör den huvudsakliga begränsningen kravet om att på årsbasis “ta ut mer el från elsystemet än man har matat in på systemet”. Om man producerar mer än vad man gör av med har elnätägaren möjlighet att debitera en inmatningsavgift på någon eller ett par tusenlappar per år. I praktiken är det dock få elnätägare som tar ut en avgift för ett inmatningsabonnemang och det är inte helt ovanligt att sätta upp anläggningar som innebär att man blir nettoproducent.

Skatteverket

Som småskalig solcellsägare (med en huvudsäkring på max 100A, enligt Skatteverkets definition) har man även rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för det överskott som matas ut via elnätet. Man kan maximalt få skattereduktion för såld el motsvarande den el som under samma år köps in. Om årsproduktionen är högre än förbrukningen innebär det i praktiken att man säljer mer än vad man köper. Har man t.ex. en produktion på 10 000 kWh, men förbrukar bara 8000 kWh får man inte skattereduktion för de sista 2000 kWh, dvs 1200 kr.

Trots att man som mindre producent säljer el behöver behöver man i regel inte registrera sig för moms. Anledningen är att Skatteverket har en momsbefrielse för de med en årlig försäljning på som högst 30 000 kr, som ofta vida överskrider de summor som överskottet från en solcellsanläggning genererar.

Läs mer: Om att få sin anläggning uppkopplad till elnätet, med Thomas Pettersson från E.ON