Vilka regler gäller för mikroproducenter?

Uppdaterat den 30 november 2022

Det finns några regelverk som definierar vilka rättigheter man har som småskalig ägare av solcellsanläggningar. Här sammanfattar vi de två viktigaste: dels ellagen som definierar vilka rättigheter man har gentemot sin nätägare och dels skattelagstiftningen.

Ellagen

Enligt fjärde kapitlet (§11) av ellagen har man som elanvändare rätt att avgiftsfritt ansluta en solcellsanläggning om man har 1) ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere, samt 2) en produktion vars inmatning sker med som högst 43,5 kilowatt. (För hela skrivningen och alla detaljer kan du läsa här.)

Då i stort sett alla villaägare har en huvudsäkring på max 63 A och solcellsanläggningar över 43,5 kW oftast är för stora för normala villor — det motsvarar en anläggning på över 200 m2 — utgör detta sällan en begränsning för privatpersoner. Tidigare fanns det även möjligheter för elnätsföretag att ta ut en extra inmatningsavgift för de som på årsbasis producerade mer än vad de förbrukade, men den 1 juli 2022 togs denna möjlighet bort efter ett riksdagsbeslut.

Skatteverket

Som småskalig solcellsägare (med en huvudsäkring på max 100A, enligt Skatteverkets definition) har man även rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för det överskott som matas ut via elnätet. Man kan maximalt få skattereduktion för såld el motsvarande den el som under samma år köps in. Om årsproduktionen är högre än förbrukningen innebär det i praktiken att man säljer mer än vad man köper. Har man t.ex. en produktion på 10 000 kWh, men förbrukar bara 8000 kWh får man inte skattereduktion för de sista 2000 kWh, dvs 1200 kr.

Trots att man som mindre producent säljer el behöver behöver man i regel inte registrera sig för moms. Anledningen är att Skatteverket har en momsbefrielse för de med en årlig försäljning på som högst 80 000 kr, som ofta vida överskrider de summor som överskottet från en solcellsanläggning genererar.

Läs mer: Om att få sin anläggning uppkopplad till elnätet, med Thomas Pettersson från E.ON