Vad är ursprungsgarantier och elcertifikat?

Uppdaterat den 13 juni 2022

För varje MWh (1000 kWh) solel som produceras har man som solelproducent rätt till både en ursprungsgaranti och ett elcertifikat.

Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån el kommer ifrån. Syftet är att elbolag — och till slut även slutkunder — som köper el ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. De elbolag som betalar bäst för överskottsel har ofta som krav att man ska överföra sina ursprungsgarantier till dem. För att samla ursprungsgarantier behöver man registrera sig hos Energimyndigheten efter att solcellsanläggningen är installerad. Alternativt kan man oftast få vägledning av det elbolag man säljer sin överskottsel till.

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd med syfte att gynna de som producerar förnybar el. Historiskt har värdet på elcertifikaten legat på runt 20 öre per kWh, men i dagsläget är värdet nere på under 1 öre per kWh, och priser lär inte gå upp framöver. Under 2021 infördes även en avgift på 200 kr per år för att ha ett elcertifikatkonto vilket innebär att det i praktiken är ointressant för mikroproducenter att samla elcertifikat.

Läs mer: Elcertifikat och ursprungsgarantier för solceller, en introduktion