Vad är ursprungsgarantier och elcertifikat? - Solcellskollen

Vad är ursprungsgarantier och elcertifikat?

För varje MWh (1000 kWh) solel som produceras har man som solelproducent rätt till både en ursprungsgaranti och ett elcertifikat.

Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån el kommer ifrån. Syftet är att elbolag — och till slut även slutkunder — som köper el ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. De elbolag som betalar bäst för överskottsel har ofta som krav att man ska överföra sina ursprungsgarantier till dem.

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd med syfte att gynna de som producerar förnybar el. Historiskt har värdet på elcertifikaten legat på runt 20 öre per kWh, men i dagsläget är värdet nere på under 5 öre per kWh, och priser lär gå ner ytterligare framöver.

För att samla elcertifikat och ursprungsgarantier behöver man registrera sig hos Energimyndigheten efter att solcellsanläggningen är installerad. Alternativt kan man även oftast få vägledning av det elbolag man säljer sin överskottsel till.

Läs mer: Elcertifikat och ursprungsgarantier för solceller, en introduktion

Skriv gärna upp dig på vårt nyhetsbrev för att en gång i månaden ta del av nyheter om solceller och förnybar energi!

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!