Vilket elbolag betalar bäst för solelen?

Uppdaterat den 13 september 2022

Det finns många elbolag som erbjuder sig att köpa överskottsel från solcellsägare men skillnaderna är vanligtvis små. Det vanliga är att elbolagen erbjuder att betala marknadspriset för el — det så kallade spotpriset — med ett avdrag eller påslag på några ören per kWh. (För några år sedan, i solcellsmarknadens barndom, var skillnaderna mellan elbolagen betydligt större och vissa hade en premium utöver spotpriset på flera tiotals ören till uppåt en krona per kWh.)

Det ska även påpekas att i stort sett alla elbolag som köper överskottsel ställer krav på att man även ska köpa el av dem. Så när man jämför elbolag att sälja sitt överskott till är det viktigt att även jämföra vad man betalar för el. För de allra flesta är till och med priset man betalar för el viktigare med tanke på att man normalt sett köper mer el än man säljer på årsbasis.

Läs mer: Hur fungerar skattereduktionen?