Hur jämför jag offerter på solceller?

Uppdaterat den 7 augusti 2023

Det är ofta bra att jämföra åtminstone ett par-tre offerter inför ett köp av solceller. På så sätt bildar man sig en uppfattning kring priser, produkter och företagens servicenivå. En uppsjö av olika solpaneler och växelriktare, varierande priser och olika prognoser på elproduktion gör det dock inte alltid lätt.

Här går vi igenom hur du kan jämföra dina solcellsofferter.

Vilka moment ingår i offerten?

För det första är det viktigt att kontrollera att offerterna innehåller liknande moment. Om man köper en nyckelfärdig anläggning bör exempelvis följande ingå:

  • Solpaneler, växelriktare och övrigt montagematerial
  • Arbete av montörer och elektriker
  • Byggställning för taksäkerhet (vid behov)
  • Resekostnader och transport av material
  • Genomgång av funktion av anläggning samt dokumentation över hur anläggningen fungerar och underhålls

Det varierar mellan leverantörer huruvida de gör platsbesök innan de lämnar offert. Då vissa saker kan vara svårt att utvärdera från distans (t.ex. behov av byggställning, takets mått, samt exakt placering av växelriktare och kablage) kan det vara bra att förankra eventuella osäkerheter i förväg. Det kan även påverka hur stor anläggning leverantörerna offererar.

Takställning vid solcellsinstallation Vid solcellsinstallationer krävs att montörerna kan jobba säkert på taket, vilket oftast innebär en byggställning. För installationer hos privatpersoner har leverantören i regel ansvar för arbetsmiljön och att byggställningen dimensioneras enligt regelverket.

Jämför pris per kilowatt

För det andra är det viktigt att jämföra hur mycket solceller man får för pengarna. Då både antalet solpaneler, storlek på paneler och solpanelernas verkningsgrad kan skilja sig är det bra att jämföra pris per kilowatt. Det som framförallt avgör hur mycket el en anläggning producerar är anläggningens toppeffekt. Toppeffekten på anläggningen får man fram genom att multiplicera antalet paneler med panelernas effekt, dvs 20 solpaneler med en effekt på 430 W har alltså en toppeffekt på 8,6 kW. (Ibland skrivs kWp istället för kW, där p står för peak.) Om offertens totalpris är 125 000 kr innebär det alltså 14 535 kr per kW.

Vanligtvis är det bättre att jämföra de olika offerternas pris per kilowatt än de kalkyler på elproduktion (i kWh) som leverantörerna har med i sina offerter. Medan effekten i kilowatt är säkerställd av tillverkarna kan prognoser av elproduktion och lönsamhet variera mer sinsemellan, t.ex. beroende på vilken mjukvara leverantören använder.

Offert 1 Offert 2
Antalet solpaneler 24 30
Panelernas effekt 435 W 420 W
Anläggningens effekt 10,44 kW 12,6 kW
Pris före grönt avdrag 150 000 kr 170 000 kr
Pris per kW(p) 14 368 kr / kW 13 492 kr / kW

Exempel på hur man kan jämföra två offerter. För att få fram priset per kW delar man totalsumman med anläggningens storlek i kW (som man i sin tur får ut genom att ta antalet paneler gånger effekten på panelerna). I det här fallet var offert 2 billigare per kW, det vill säga mer prisvärd, även om den totalt sett var dyrare.

Vilka produkter offereras?

Det tredje steget är att jämföra de produkter som ingår i offerterna.

Även om det finns en uppsjö av paneltillverkare är solpaneler en standardiserad produkt där skillnaderna mellan fabrikat är små; i dagsläget utgörs i stort sett allt som säljs på svenska solcellsmarknaden av monokristallina solpaneler. Det finns dock vissa skillnader, framförallt när det gäller garantitider. Solpaneler har vanligtvis två garantier: en produktgaranti på att de inte ska gå sönder inom ett visst antal år, och en effektgaranti som anger hur väl man kan förvänta sig att panelen presterar över tid. En vanlig produktgaranti är 10-15 år (även om den kan vara så lång som 30 år för så kallade glas/glas-paneler). Effektgarantin innebär i regel att panelen ska producera minst 80% av sin initiala effekt efter 25 år.

När det gäller växelriktare finns det mer funktionalitet att välja mellan. Den vanligaste typen kallas strängväxelriktare, och kommer till lägst pris. Ett annat populärt val är växelriktare med optimerare, dvs elektroniska komponenter som sätts på varje eller vissa utvalda paneler för att maximera deras elproduktion och göra dem mindre beroende av produktionen i övriga paneler. Det är t.ex. en fördel med optimerare om taket är utsatt för skugga eller består av flera olika väderstreck och vinklar. Slutligen finns det batteriförberedda växelriktare, så kallade hybridväxelriktare. De kommer liksom optimerare till en merkostnad.

Produktgarantier för en växelriktare ligger vanligtvis på mellan 5 och 12 år, men kan vara så långa som 20 år. (Man bör alltså räkna med att byta växelriktaren en gång under anläggningens livslängd.)

Slutligen finns det tillval som kan innebära skillnader i anläggningens funktionalitet. Relativt vanliga tillval är extra elmätare (kallas ibland “smart elmätare”) och överspänningsskydd. En extra elmätare gör att man kan få en helhetsbild av både elproduktionen och elförbrukningen i huset. Ett överspänningsskydd innebär ett extra skydd för komponenterna i anläggningen till följd av framförallt åsknedslag i närområdet.

Smart elmätare som tillval för en solcellsanläggning Den runda, gråsvarta, dosan är en så kallad smart elmätare. Den mäter elförbrukningen i huset vilket gör att man får en bild av hur mycket solel som används i huset. Med en vanlig växelriktare kan man annars bara se vad själva solcellsanläggningen producerar.

Läs mer: Hur mycket solceller bör jag installera?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer