Vilka bidrag finns det för solceller?

Uppdaterat den 7 juli 2021

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Avdraget är på 15% och gäller på arbets- och materialkostnaden, alternativt 14,55% av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket. Maxbeloppet för avdraget är 50 000 kr per person och år. Man behöver inte ansöka om stödet utan avdraget görs direkt på fakturan. För fler detaljer kring det gröna avdraget har vi även gjort en mer detaljerad genomgång här.

Sen ansökningsstoppet för det statliga investeringsstödet infördes den 7 juli 2020 finns inget solcellsstöd att söka för företag, kommuner och bostadsrättsföreningar.

Läs mer: Vad kostar solceller?