Vad är återbetalningstiden för solceller?

Uppdaterat den 7 juli 2021

Det är ett flertal aspekter som avgör hur lång tid det tar att betala av en solcellsanläggning: kostnaden för solcellsanläggningen, besparingar från lägre elkostnader, intäkter för såld överskottsel, och underhållskostnader. Det är huvudanledningen till att vi utformat en kalkyl där du på ett enkelt sätt kan räkna fram ekonomin för en solcellsanläggning med dina förutsättningar.

En mycket grov kalkyl kan dock se ut enligt följande: en 10 kW:s solcellsanläggning kostar ungefär 160 000 kr före avdrag. Om man tar det gröna avdraget innebär det en slutkostnad på 137 000 kr. I sydläge producerar en sådan anläggning ungefär 9500 kWh per år, vilket leder till besparingar i storleksordningen 11 000 kr per år, fördelat på lägre elkostnader och intäkter genom försäljning av överskottsel. I detta fall innebär solcellerna en ren besparing efter 12-13 år. Större system har i regel kortare återbetalningstid.

Läs mer: Så mycket sparar du på elräkningen med solceller — en genomgång