Bör man välja optimerare till sin solcellsanläggning?

Uppdaterat den 7 juli 2021

Något som blir allt vanligare som tillval till solcellssystem är s.k. optimerare. De är elektroniska komponenter som sätts på en solpanel för att maximera dess elproduktion och göra den mindre beroende av produktionen i övriga paneler.

Genom att man styr varje panel var för sig kommer vissa fördelar, t.ex. blir anläggningen dels mindre känslig för skuggning och man kan övervaka elproduktionen i varje panel. Nackdelar är att det tillkommer en kostnad för optimerarna och att anläggningen blir mer komplex med eventuellt mer underhåll som följd.

Det finns inget entydigt på frågan om och när man bör välja optimerare till sin anläggning, däremot situationer då det är extra lämpligt. Optimerare är exempelvis väl lämpade om man har ett tak där solpaneler sitter i många olika lutningar och väderstreck, alternativt om vissa av panelerna är utsatta för skugga relativt ofta.

Optimerare kommer dock inte hjälpa om solcellsanläggningen är utsatt för kraftig skugga, en tumregel är att en anläggning i sydläge bör vara mer eller mindre oskuggad mellan 9 och 15 under sommarhalvåret; vad gäller anläggningar åt väst eller öst är det viktigt att de inte skuggas under eftermiddagar respektive förmiddagar när solen ligger vinkelrätt mot anläggningen.

För mer läsning om hur optimerare fungerar, hur en vanlig anläggning hanterar skugga, och vad som är bra att tänka på när man väljer lösning, finns en längre genomgång här.

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer