Behöver en solcellsanläggning underhållas?

Uppdaterat den 12 januari 2022

En solcellsanläggning behöver i regel mycket lite underhåll. När väl anläggningen är uppe är den i princip självgående. I allmänhet behöver man t.ex. varken rengöra eller skotta bort snö från panelerna för solelproduktionens skull. Mycket lite av årsproduktionen sker under vintern (en solcellsanläggning producerar i storleksordningen 5% av årsproduktionen från första december till sista februari) och smuts regnar oftast bort.

I vanliga fall är den enda kostsamma åtgärden som behöver göras är att byta växelriktaren någon gång under solpanelernas livslängd.

Läs mer: 35 år senare, hur går det för Sveriges äldsta solcellsanläggning?