Behöver en solcellsanläggning underhållas?

En solcellsanläggning behöver i regel mycket lite underhåll. När väl anläggningen är uppe är den i princip självgående. I allmänhet behöver man t.ex. varken rengöra eller skotta bort snö från panelerna för solelproduktionens skull. Mycket lite av årsproduktionen sker under vintern (en solcellsanläggning producerar ungefär 5% av årsproduktionen från första november till sista februari) och smuts regnar oftast bort.

I vanliga fall är den enda kostsamma åtgärden som behöver göras är att byta växelriktaren någon gång under solpanelernas livslängd.

Läs mer: 35 år senare, hur går det för Sveriges äldsta solcellsanläggning?

Svar uppdaterat den 16 april 2020

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!