Hur fungerar en solcellsanläggning?

Vanligtvis är solpaneler rektangulära med en dimension på ca. 1 x 1,7 meter, och har en märkeffekt på mellan 300 och 380 Watt. En solcellsanläggning består sen i regel av tiotals seriekopplade solpaneler, vilket för en vanlig villa adderar till en anläggning på mellan 5 000 och 15 000 W — dvs 5 och 15 “kW”.

Märkeffekten anger hur mycket el den kan producera vid närmast ideala förhållanden, dvs när det är helt molnfritt, solen ligger vinkelrätt mot panelerna, och det är relativt svalt ute. I praktiken är förhållanden sällan optimala och elproduktionen i en solcellsanläggning varierar hela tiden.

Solpaneler producerar likström. För att kunna använda elen i hushållet behöver strömmen omvandlas till växelström. Detta sker med en så kallad växelriktare (eller engelskans inverter). Från växelriktaren matas elen in på husets elsystem, där den antingen används till att driva hushållets apparater, eller — om solcellsanläggningen producerar mer el än vad hushållet använder — matas ut och säljs via elnätet.

Läs mer: Om kW, kWp, och hur man får fram effekten på en solcellsanläggning

Svar uppdaterat den 16 april 2020

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!