Vilka typer av tak passar för solceller?

Så länge det är relativt skuggfritt och det finns en tillräckligt stor tillgänglig yta åt syd, öst eller väst passar de flesta tak bra för solceller. Det finns dock några saker att ta i beaktning. För det första kommer solpanelerna att sitta uppe länge — livslängden för en solcellsanläggning är i regel en bra bit över 25 år — så det rekommenderas att taket är i gott skick före en solcellsinstallation.

Det finns montagelösningar för de flesta typer av tak: tegeltak, plåttak och papptak. Med det sagt är det bra att vara extra försiktig i vissa fall, t.ex. om taket är särskilt känsligt för fukt. (Ett par sådana fall är tak som saknar papp eller diffusionsspärr under yttertaket, eller tak med äldre lertegelpannor som kan vara så pass spröda att de enkelt skadas vid installation, vilket ökar risken för fuktgenomsläpp.) För montage på eternittak krävs extra utbildningar och utrustning vid montaget, vilket innebär att alla solcellsleverantörer inte kan utföra jobbet.

För en vanlig villa är den extra vikt som solpaneler medför i allmänhet liten jämfört med den vikt som taken är dimensionerade för. I Sverige dimensioneras tak t.ex. för att tåla snölaster på 150 kg/m2 - 400 kg/m2 medan solpaneler väger 10-15 kg/m2. Är du osäker på takets konstruktion kan det dock vara en bra idé att höra med en fackman.

Om du inte har en lämplig takyta för solceller, är det även ett alternativ att sätta solceller på marken.

Läs mer: Christoffer och Lina om att bygga nytt hus och planera för solceller från början

Svar uppdaterat den 16 april 2020

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!