Vilka typer av tak passar för solceller?

Uppdaterat den 7 juli 2021

Så länge det är relativt skuggfritt och finns en tillräckligt stor yta åt syd, öst eller väst passar de flesta tak bra för solceller. Det finns dock några saker att ta i beaktning.

För det första kommer solpanelerna att sitta uppe länge, livslängden för en solcellsanläggning är i regel en bra bit över 25 år. Det rekommenderas att taket är i gott skick före en solcellsinstallation.

Det finns montagelösningar för de flesta typer av tak: tegeltak, plåttak och papptak. Med det sagt är det bra att vara extra försiktig i vissa fall, t.ex. om taket är särskilt känsligt för fukt. (Ett par sådana fall är tak som saknar papp eller diffusionsspärr under yttertaket, eller tak med äldre lertegelpannor som kan vara så pass spröda att de enkelt skadas vid installation, vilket ökar risken för fuktskador.) För montage på eternittak krävs extra utbildningar och skyddsutrustning vid montaget, vilket innebär att alla solcellsleverantörer inte kan utföra jobbet.

För en vanlig villa är den extra vikt som solpaneler medför i allmänhet liten jämfört med den vikt som taket är dimensionerat för. I Sverige dimensioneras tak t.ex. för att tåla snölaster på 150 - 400 kg/m2 medan solpaneler väger 10 - 15 kg/m2. Är du osäker på takets konstruktion kan det vara en bra idé att höra med en fackman.

Om du inte har en lämplig takyta för solceller, är det även ett alternativ att sätta solceller på marken.

Läs mer: Christoffer och Lina om att bygga nytt hus och planera för solceller från början

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer