En rad markmonterade solpaneler.
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Installation av solceller

Ingen plats på taket? Så får du till en solcellsanläggning på mark!

10 mars 2020

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Finns det bygglovskrav i området? Är taket skuggat — eller vill du bara inte sätta solpanelerna på ditt tak? Ja, det finns flera anledningar som gör att en del kikar på det huvudsakliga alternativet till en anläggning på taket: att sätta dem på marken.

Så hur ska man vinkla panelerna? Blir det dyrare? Och vilka typer av montagesystem finns det att tillgå? Här reder vi ut en del av frågeställningarna!

Placering

Vid markmontage har man lyxen att välja både solpanelernas väderstreck och lutning. Bäst är att placera dem åt syd och, beroende på var man är i Sverige, med en lutning mellan ca 35 grader (i syd) och 45 grader (i norr). Att placera solpaneler i perfekt lutning är dock i sig inget starkt skäl för att placera solceller på marken eftersom lutning spelar relativt liten roll för elproduktionen. (Om man köper ett kommersiellt montagesystem kan man även vara begränsad till lutningen på ställningen.)

Beroende på hur många paneler man monterar så kan det vara aktuellt att placera flera rader paneler bakom varandra. I så fall behöver man lämna ett visst mellanrum mellan raderna så de inte skuggar varandra. Man behöver dock inte bry sig så mycket om panelerna är skuggade under perioden november och februari. Under dessa fyra månader ger solceller knappt 5% av sin årsproduktion.

Om man monterar solpaneler i en lutning på 30 grader är det enligt solcellskonsulten Johan Paradis på Paradisenergi vanligt att man lämnar ett avstånd mellan två rader på ca 2,5 gånger panelernas höjd för att undvika att de skuggar varandra.

Avstånd mellan rader i markmonterade solcellssystem Om solpaneler är vinklade i 30 grader är det vanligt att man lämnar ett avstånd mellan raderna på ca 2,5 gånger panelernas höjd (H i bilden). Exempelvis, om varje rad består av en panel med en höjd på 1,7 meter är det lagom att placera raderna med ett centrumavstånd på ca 4 meter. Om solpanelerna monteras brantare kan man öka avståndet, och ifall lutningen är flackare kan man kan placera raderna närmare varandra. Detta är dock tumregler; i regel simuleras detta av en leverantör i samband med att man får en offert.

När det gäller placering av panelerna så behöver man förhålla sig till hur anläggningen ska kopplas in. Ju längre ifrån elcentralen där man har tänkt koppla in systemet, desto längre behöver diket för kablarna vara. Man behöver i regel inte oroa sig för energiförluster i kablaget; så länge avståndet mellan solpaneler och elcentral är under 100 meter är förlusterna i likströmskablarna oftast under 1% (även om det beror på flera saker såsom avståndet, kablarnas tjocklek, och spänningen i kablarna).

Markmonterade solcellssystem är i regel inte bygglovspliktiga även om undantag kan gälla i vissa områden eller i närhet till vägar eller bebyggelse. Är du osäker på vad som gäller i ditt område är det bra att höra med byggnadskontoret!

Montagesystem

Det finns en uppsjö av montagesystem och ställningar för just markmonterade solcellssystem. För mindre markmontage fästs ställningarna i marken antingen med hjälp av olika typer av stavar eller markskruvar — som är som det låter, kraftiga skruvar som skruvas ner i marken — eller med hjälp av betongfundament eller tyngre vikter.

(I solcellsparker är det standard att använda pålningsmaskiner för att fästa systemen i marken, men eftersom pålningsmaskiner både är dyra och otympliga är det först vid större system som dessa används. Pålningsmaskiner är först aktuellt vid system på över flera hundra kilowatt, dvs över tio gånger större än vanliga villasystem.)

Ett alternativ till kommersiella montagesystem är att snickra ihop en egen ställning. För att garantier ska gälla bör man dock följa paneltillverkarnas instruktioner för hur panelerna ska fästas: i regel har de t.ex. krav på hur långt ifrån kanten klämmor och skenor ska sitta. Därmed används ofta kommersiella klämmor och skenor för att fästa panelerna i ställningen, oavsett om man byggt den själv eller köpt en kommersiell ställning.

Montagesystem från Tree Systems i Jämtland Ett markmonterat system i Krokoms kommun i Jämtland. Här har man använt ett montagesystem från italienska Tree Systems där man har fäst ställningen i marken med hjälp av tre korsade stavar istället för en kraftigare jordskruv. Foto: Solenergi Norr.

Montagesystem av tryckimpregnerat trä i Fiskebäckskil I Fiskebäckskil finns detta markmontage där man följt bergets lutning och byggt ställningar av tryckimpregnerat trä och satt fast panelerna med kommersiella klämmor och skenor. Foto: Johan Paradis / Paradisenergi.

Ekonomi och stöldbegärlighet

Såtillvida man inte bygger en egen ställning för panelerna (och gräver dike för kablage) blir ett marksystem oftast inte billigare än ett takmonterat system. Den huvudsakliga anledningen är att montagesystemet blir betydligt dyrare än för motsvarande montagesystem på tak.

Med det sagt kan ens tak ha förutsättningar som gör att ett markmonterat system ändå blir mer kostnadseffektivt. Om man har ett öst- eller västvänt tak så kan man t.ex. få ut ca 20% mer el från ett markmonterat solcellssystem i perfekt sydläge.

En annan aspekt med markmonterade system är att solpanelerna är lättare att komma åt — även för tjuvar. Om man har en yta som är tillgänglig för förbipasserande så kan det därmed vara bra att fundera på om man kan skydda panelerna på något sätt. För mindre anläggningar är det sällan aktuellt med stängsel eller kameraövervakning som i större parker; däremot börjar det komma lösningar som även fungerar på mindre system, såsom larm. Vid behov, hör med din installatör om de har någon lösning för detta.

Sammanfattningsvis

Om du utvärderar en solcellsanläggning på marken så kan följande vara värt att väga in:

  • Det finns en uppsjö av system för markmontage och de flesta fabrikörer av montagesystem har egna lösningar. Hör med en eller ett par leverantörer om vilket system de rekommenderar i ditt fall. Om du bygger egen ställning, tänk på att följa paneltillverkarnas rekommendationer för infästningar.
  • Markanläggningar är i regel inte bygglovspliktiga, även om undantag finns. Hör med ditt byggnadskontor om du är osäker!
  • Optimal lutning för ett marksystem är 35 grader i södra Sverige och 45 grader i norra Sverige, även om lutning har relativt liten betydelse för elproduktionen.
  • Om man har ett tak lämpar sig väl för solceller, blir det i regel inte mer lönsamt att sätta solceller på marken jämfört med på taket.
  • Om du planerar att sätta solpaneler någonstans där de är enkla att se för förbipasserande kan det vara värt att höra med din leverantör om det finns lösningar för att minska risken för stöld.

Stort tack till Martin Persson och Lucas Lundberg från solcellsgrossisten Kraftpojkarna, och Tim Ljunggren hos solcellsgrossisten Senergia, som gav input till denna text! Tack även till Linda Hurtig som tagit fotot på sin anläggning högst upp i artikeln.

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!