På Brännö i Göteborgs skärgård finns den här stolpen som anger hur mycket solel som produceras på ön.
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Solpaneler

Om kW, kWp och hur man får fram effekten för en solcellsanläggning

26 augusti 2019 (uppdaterad 2 maj 2022)

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Att ge sig in i jakten efter en solcellsanläggning innebär att man kliver in i en ny värld av språkbruk och enheter. Vi vet att detta “solcellsbranschens fackspråk” kan vara förvirrande så här kommer en liten genomgång av solcellsbranschens älsklingsenhet — kW (alternativt kWp) — och hur man räknar ut effekten för ett solcellssystem.

Läs mer: En kortversion av denna artikel finns på vår sida för vanliga frågor

Varför kW?

Den vanliga enheten för att mäta elförbrukningen i ett hushåll är kWh, eller kilowattimme. Det är det som står i elräkningen, och därmed den enhet som de flesta känner igen och kopplar sin elanvändning till. Och ja, även solelproduktion mäts i kWh.

Trots detta är det i kW som i princip hela solcellsbranschen uttrycker sig: leverantörerna skriver ut det i sina offerter, Energimyndigheten kräver att man ska ange det när man ansöker om solcellsstöd, och experter använder ofta enheten när de uttalar sig om solcellers utbyggnad i media. (Och ja, vi är precis lika goda kålsupare; vi använder kW flitigt när vi skriver om solceller.)

Den huvudsakliga anledningen att man använder just kW är att det är ett väldigt bra jämförelsetal, inte minst när man jämför olika erbjudanden eller följer prisutvecklingen av solpaneler. Mängden el 1 kW solceller producerar — givet att de är monterade på samma ställe och åt samma håll — skiljer sig helt enkelt mycket lite mellan olika fabrikat. (Däremot kan utseende och garantitider vara olika.)

Så vad innebär storleken “i kW” för en solcellsanläggning? kW är enheten för effekt, och i solcellssammanhang anger den hur mycket elektrisk energi, dvs el, som produceras per sekund. För solceller varierar effekten i stort sett hela tiden beroende på väder och solens position på himlen. Det som dock syftas på när man anger antalet kW för en solcellsanläggning är den effekt som anläggningen kan producera vid närmast ideala förhållanden. En mer precis beteckning för detta är kilowatt peak, kWp.

Så avgör man storleken på ett solcellssystem i kW(p)

Effekten för en solpanel tas i regel fram i samma fabrik som den har tillverkats i genom att man “flashar” den under standardtestförhållanden (förkortas ofta STC). I praktiken innebär det att man under ett kort ögonblick belyser panelen vinkelrätt med en lampa med 1000 W/m2 och vid en temperatur på 25 grader. (Ja, syftet är att simulera solen..) Effekten som panelen då avger är dess märkeffekt, som för vanliga paneler ofta ligger runt 300 watt. En solcellsanläggning består sen i regel av tiotals solpaneler, vilket för en vanlig villa adderar till en anläggning på mellan 5 000 och 15 000 W — dvs 5 och 15 kW.

Produktionen från en solcellsanläggning kommer med det sagt mycket sällan upp i sin märkeffekt, inte ens när solen skiner och vädret är klart. Jämfört med testförhållanden infaller solljuset sällan vinkelrätt mot panelerna, och temperaturen — åtminstone sommartid — är ofta betydligt högre än 25 grader vid panelens yta. (Effekten för en vanlig panel går ner med ca 0,4% för varje grad över 25 grader.) Störst chans att komma upp i närheten av märkeffekten är vid kallt och klart väder — till exempel under en tidig vårdag.

Paradoxalt nog kan dock en solcellsanläggning vid vissa tillfällen även producera över sin “peak”-effekt. Den största anledningen är att solljus vid korta tillfällen kan reflekteras från kanterna av ett moln vilket gör att solinstrålningen ökar. Även temperaturer under 25 grader eller när det är hög reflektion från omgivande miljö — t.ex. om det ligger snö på marken — kan öka effekten.

Det ska även påpekas att panelernas märkeffekt anger effekten i likström; för att kunna använda elen i hushållet behöver strömmen transporteras samt omvandlas till växelström. I växelriktaren är förlusterna i regel ett par till några procent, och i kablaget kan man förlora någon procent.

En graf som visar hur effekten från en solcellsanläggning varierar över en dag i augusti Ett exempel på hur effekten från en solcellsanläggning kan variera under en dag i augusti med växlande molnighet. Solpanelerna pekar i detta fall åt väst och har en sammanlagd märkeffekt på 8,19 kW.

Take away

Så för att sammanfatta: oavsett om det är Energimyndigheten som vill att du ska ange din anläggnings “kWp” i ansökan om solcellsstödet eller vi som råder dig att jämföra priser per kW, så är det helt enkelt bara att multiplicera antalet paneler med deras respektive effekt i W, så är du hemma.

Att sedan räkna ut hur mycket el i kWh man får ut per kW installerad solpanel är betydligt mer komplicerat och en anledning till att vi har utvecklat vår solcellskalkyl (och dokumenterat hur vi har gjort här).

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!