En stiliserad bild av en solpanel
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Solpaneler

4 tips när du jämför solpaneler

31 januari 2018 (uppdaterad 9 juli 2021)

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Solcellsmodul, solcellspanel, eller – kort och gott – solpanel. Kärt barn har många namn. Vi har sammanställt denna guide med fyra konkreta tips för att lättare kunna jämföra solpaneler och ställa krav på leverantörer inför ett köp.

Vanligtvis är solpaneler rektangulära med en dimension på ca. 1,05 x 1,8 meter. De har en effekt på mellan 330 och 400 W. (Det finns även paneler som har en bit över 400 W i effekt, men de har formatet 1,05 x 2,1 m.) Och det viktigaste ämnet i solcellerna är generellt kisel. Så långt är det ofta lika. Det finns dock en uppsjö av märken och det är inte helt lätt att jämföra offerter och välja solpaneler. Dessa fyra saker tycker vi att du bör tänka på när du utvärderar olika alternativ inför ett köp.

1. Välj certifierade paneler

De vanligaste och allmänt accepterade certifieringarna av solpaneler är från IEC (International Electrotechnical Commission). Certifieringarna som du bör fråga efter, eller leta efter i produktbladet, heter IEC 61215 och IEC 61730. För att erhålla certifikatet testas solcellsmodulerna av ett certifieringsorgan som kontrollerar att det som specificeras i produktbladet stämmer under testförhållanden. Man testar även hur beständiga de är under extrema klimat (som simuleras i labbmiljö) och hur snabbt de degraderas.

Certifieringsorganet bör också stå med på solpanelernas produktblad eller gå att identifiera digitalt. Några av de vanligaste och mest betrodda certifieringsorganen är tyska TÜV Rheinland, TÜV Süd, samt VDE. Om man bor i ett havsnära område eller i jordbruksmiljö kan det även vara en god idé att leta efter paneler som testats för hög koncentration av salt och ammoniak, vilket också bör framgå av produktbladet.

Logotyper som visar olika typer av certifieringar avsolceller Exempel på symboler man bör leta efter i ett produktblad. De två logotyperna till vänster innebär att panelerna har certifierats av VDE respektive TÜV Rheinland.

2. Jämför priset per watt

För att jämföra lönsamheten av olika paneler så är det viktigt att veta hur mycket el de kommer generera i förhållande till priset. Mängden el en solpanel genererar per watt och år skiljer sig oftast inte så mycket mellan fabrikat, vilket har lett till att det är branchstandard att just jämföra pris per (kilo)watt. En vanlig solcellspanel i södra Sverige, i optimal lutning och väderstreck, genererar årligen ungefär 900-1000 kWh per kW, oavsett fabrikat.

Ett vanligt missförstånd är att verkningsgraden i sig påverkar lönsamheten. Verkningsgraden räknas dock in redan när man tar fram panelens effekt, och avgör alltså hur många watt man får ut per panel, inte hur mycket el man får ut per watt. Med det sagt så kan det såklart finnas fall där man har en liten tillgänglig yta och vill betala lite mer för att få plats med högpresterande solcellsmoduler med hög verkningsgrad.

3. Jämför produktgarantier och prestanda

Det är standard att solpaneler har en produktgaranti (“Product warranty” eller “Materials warranty”), vilken säger att solcellspanelerna inte ska gå sönder inom ett visst antal år, oftast 10-12 år eller längre. (Det finns även solpaneler — så kallade glas-glaspaneler där solpanelen har ett glasskikt på båda sidor solcellerna — som kan ha produktgarantier uppåt 25-30 år.) Ett tips är dock att hålla koll på det finstilta i produktgarantin, till exempel huruvida installation och transport av material ingår om något går sönder.

Som med det mesta degraderar solceller och blir mindre effektiva med tiden. Därför är det även standard med ytterligare en garanti som anger hur väl man kan förvänta sig att panelen presterar över tid – en “effektgaranti” (brukar kallas “Performance warranty” i produktblad).

Standard är att producenterna garanterar att solcellspanelerna ska generera en viss procent av effekten efter 25 år – oftast inte lägre än 80%. I vilken takt degraderingen sker kan dock skilja från märke till märke. Det förekommer till exempel solcellspaneler där producenten garanterar över 85% efter 30 år, vilket tyder på en mer högkvalitativ panel som kommer generera mer el under sin livslängd.

Med detta sagt är de allra flesta solcellspaneler mycket hållbara, med låga underhållskostnader och liten risk för att de faktiskt går sönder.

Graf som visar skillnaden mellan linjär och icke-linjär effektgaranti påsolpaneler I produktblad brukar effektgarantin illustreras enligt grafen ovan. Det finns två typer av effektgarantier, linjär (markerad med rosa) och icke-linjär (markerad med rött). Linjär garanti är den vanligaste och innebär att man garanterar att degraderingen inte överstiger en viss procentsats per år, t.ex. 0,5 %. Icke-linjär innebär att producenten garanterar vad effekten är vid ett par tillfällen, t.ex. efter 10 och 25 år. Om garantin är samma, t.ex. 85% efter 25 år, innebär linjär garanti en högre garanterad effekt under solcellernas livslängd.

4. Jämför solpanelernas utseende

De två allra vanligaste solcellstyperna består av polykristallint respektive monokristallint kisel. Dessa utgör 95% av världsmarknaden.

Polykristallina solceller har generellt lite lägre verkningsgrad än monokristallina, och är billigare. Det är dock svårt att säga något generellt gällande vilken solcellsteknik som är det bästa, eller mest lönsamma, valet. (Kom ihåg, det beror framförallt på priset per watt, samt prestandan!).

Däremot kommer val av solcellsteknik att påverka utseendet. Polykristallina solceller har en mörkblå ton medan monokristallina solceller är svarta i utseendet.

Det finns även så kallade tunnfilmssolceller, vilka generellt har lägre verkningsgrad och kostar mindre jämfört med kristallina kiselsolceller. Tunnfilmssolceller är homogena i utseendet och oftast svarta. Ett vanligt användningsområde för tunnfilmssolceller är tak- eller fasadintegrering. Du kan se ett exempel på hur det kan se ut här.Skillnad mellanmonokristallina och polykristallinasolceller

Sammanfattningsvis

Dessa fyra saker tycker vi man framförallt bör tänka på när man jämför solpaneler:

  1. Det finns etablerade certifieringar. Tänk på att välja solpaneler med dessa.
  2. Det är standard att jämföra priser på solpaneler och solcellsanläggningar per watt respektive kilowatt.
  3. Prestanda och garantier kan skilja sig åt. Läs även det finstilta i dessa.
  4. Tänk på att val av solcellsteknik, exempelvis mono- och polykristallina solceller, påverkar anläggningens utseende.

Stort tack till Per Hederstedt, solcellskonsult på Rejlers, som gett input på denna text.

Läs mer: Effektivare, billigare och större — två experter om solpanelers utveckling 2021

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!