En solcellsanläggning på papptak i Göteborg
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Solcellsmarknadens utveckling
  3. Solpaneler

Hur utvecklas solpaneler 2022? Verkningsgrader fortsätter öka (men inledningsvis även priser)

28 oktober 2021

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Även om solpaneler är en väldigt standardiserad produkt sker framsteg i snabb takt. I den här artikeln tittar vi på hur solpaneler har utvecklats — både vad gäller pris och effektivitet — de senaste fem åren. Vi tar även hjälp av branschföreträdare för att resonera kring utvecklingen under 2022.

Fem års utveckling: effektivare, större och billigare

Ett av paneltillverkarnas allra största fokus de senaste åren har varit ökade verkningsgrader. Att på ett effektivt sätt göra om solens energi till el är inte bara en förutsättning för att producera mycket el på en liten yta; högre verkningsgrad leder även till att kringkostnader såsom installationsarbete och montageutrustning blir lägre.

Där en standardpanel för fem år sen i genomsnitt låg på ca 16% i verkningsgrad ligger de i dag snarare runt 20-21%, det vill säga en ökning på nästan 30%. Det största skuttet skedde mellan 2016 och 2018 när branschstandard gick från solceller av mindre effektivt så kallat polykristallint kisel till monokristallint kisel. De senaste åren har effektivitetsökningar varit ett resultat av flera mindre förbättringar: paneltillverkarna har blivit bättre på att maximera ytan som tar upp solljus, nya tekniker såsom PERC har introducerats, och man har gått över till i huvudsak halvcellsteknik (vilket innebär att panelerna delas upp i två sektioner med lägre strömstyrka och därmed lägre förluster).

En annan stor trend de senaste åren har varit större solpaneler. Medan en standardpanel 2017 låg på runt 270 Watt är de idag uppe på nästan 400 W. Förutom högre verkningsgrad, som är en del av förklaringen, har de även blivit större; 2017 var standardformatet för en solpanel bestående av 60 solceller 1 x 1,6 m medan de i dagsläget snarare ligger på 1,05 x 1,8 (eller 1,05 x 2,1 m för den större paneltypen med 72 solceller). Den viktigaste anledningen är att själva solcellerna har blivit större.

Även om kostnadsminskningen de senaste åren inte har varit riktigt lika stor som mellan 2008 och 2012 — när en världsmarknad kom igång och storskaliga, framförallt kinesiska, fabriker startade upp och priser sjönk drastiskt — fortsätter priser gå ner. Enligt den tyska marknadsplatsen pvXchange har europeiska marknadspriser fallit med nästan 50% sen 2017. Sen februari i år har dock priser gått upp på grund av en rad orsaker, inte minst ökade fraktkostnader och tillfällig brist på viktiga råvaror såsom kisel, glas och aluminium.

Utveckling av verkningsgrad och priser för solpaneler 2017 till 2022 Utveckling av verkningsgrad och priser för solpaneler 2017 till 2022. Den största ökningen av verkningsgrad skedde mellan 2017 till 2019 när det stora skiftet från polykristallina till monokristallina solceller skedde. Vad gäller utvecklingen av priser har vi utgått från statistik från den tyska marknadsplatsen pvXchange. Priserna avser europeiska marknadspriser för solpaneler från januari respektive år och inkluderar inte moms, påslag från leverantörer eller transportkostnader till slutkund. Det lägre prisspannet avser standardpaneler och det övre prisspannet solpaneler med den senaste tekniken (såsom t.ex. PERC) vilket är vanligt på den svenska villamarknaden. Priser har nästan halverats sen 2017, men har stagnerat och till och med ökat under 2021. Under början av 2022 förutspås ytterligare prisökningar, bl.a. som en följd av höga energikostnader globalt. Ett pris på 3 kronor per watt innebär att en panel med en effekt på 400 W kostar 1200 kr.

Verkningsgrader lär fortsätta att öka under 2022 — men inledningsvis också priser

Inför den här artikeln ringde vi upp Tim Ljunggren, teknikchef på solcellsgrossisten Senergia, för att förhöra oss kring utvecklingen på marknaden under första halvan av 2022. Och där panelstorlekarna historiskt har varit väldigt standardiserade, oavsett fabrikat, börjar det enligt Tim bli en brokig skara av olika storlekar.

TL: Vi hade en delegation på Intersolar [Europas största solcellsmässa som ägde rum i oktober, reds. anm.], och för solcellsparker kommer nu paneler på 700 Watt som är nästan tre meter långa, man garvar nästan när man ser dem! Men jag tror kanske inte på de jättestora panelerna, åtminstone inte för villatak. De stora volymerna tror jag kommer ligga i två skikt. Vi har en panel som kommer på 450 W, det är en “förvälld” 72-cellspanel som har måtten 1038 x 2094 mm. Sen har vi en lite större variant av en 60-cellspanel som ligger på 400 Watt, eller 390 W för motsvarande modell i helsvart. Den har måtten 1096 mm x 1754 mm. De ligger på 20,9 respektive 20,8% i verkningsgrad.

EW: Jag har hört om kommande paneler där tillverkarna frångår den gamla standarden om att använda 60 eller 72 solceller per panel. I ett samarbete mellan tre av världens största paneltillverkare verkar man t.ex. ha bestämt sig för 54-cellspaneler för att anpassa sig till de större solcellerna [på 182 mm]...

TL: Mmm, vi har även en panel från Longi med 66 solceller som kommer under andra kvartalet 2022. Den ligger på 400 W och med en storlek på 1924 x 1038 mm. Nackdelen med alla storlekar är att det blir svårare för kunden att jämföra. Men det ska sägas, förutom storleken så skiljer det sig inte så mycket tekniskt mellan panelerna från de största tillverkarna. För installatörerna handlar det snarare om hur duktig du är på tetris för att få in dem snyggt på taket.

EW: Vilken blir den mest effektiva panelen i ert sortiment?

TL: Jag tror det kommer bli en lite större panel på 545 Watt som ligger på 21,5%. Jag är osäker på vad de paneler med allra högst verkningsgrad ligger på nu, såsom Sunpower och LG. Men generellt blir merkostnaden ganska mycket högre för de allra effektivaste panelerna. Det kan vara uppåt dubbla priset per watt jämfört med standardpaneler från de stora tillverkarna.

Illustration över en vanlig och en helsvart standard-solpanel Även om det finns några olika storlekar är de vanligaste solpanelerna ofta runt 1-1,1 m x 1,7-1,8 m. Trots att solpaneler i huvudsak upplevs som svarta kan man välja paneler som är ännu mer svarta. Skillnaden är att dessa paneler är laminerade på en svart baksida istället för en vit. Helsvarta paneler har i regel några procents lägre effekt då ett svart bakstycke absorberar mer värme (och solceller gillar inte värme). För en standardpanel på 400 W kan man räkna med att förlora 10 W för motsvarande panel med svart bakstycke.

EW: Vi måste även prata om priser. För det har varit ett kaotiskt år den globala solpanelmarknaden. För det första, vill du förklara vad som har hänt?

TL: Vi började året med, ja, förmodligen en all time-low när det gäller priser. Förseningar och prisökningar började ungefär i mars när det där fartyget fastnade i Suez-kanelen. Under sommaren hade vi två prishöjningar. I september kändes det som att det var ordning och reda igen. Sen kom energikrisen till Kina, vilket har påverkat produktionen, fabriker har fått minska sin produktion med 10-20% vilket ledde till en ny prishicka. Sen i september är priserna 7% högre, och jämfört med februari är det nog upp 30-40%. De stora förklaringarna är annars höga fraktkostnader och brist på viktiga råvaror såsom kisel, glas och aluminium.

EW: Vad tror du om prisutvecklingen framöver?

TL: Det är svårt att säga då marknaden är så pass stökig nu. Men vi tror priserna kommer fortsätta upp lite under första kvartalet 2022. Sen hoppas jag att vi ser en nedåtgående trend mot de priser vi ser idag under andra kvartalet. Sen kanske man ska säga det, även om panelpriset är en viktig del av kostnaden, säg att den är 50%, så är det mycket annat som påverkar vad man betalar för en solcellsanläggning.

EW: Så om vi ska sammanfatta förväntningarna inför 2022; finns det någon tekniktrend som du tror blir extra viktig under 2022?

TL: Jag tror nästa år blir lite av ett mellanår, ett 2021,5. Man kommer inte lanseras supermycket nyheter, och generationsskiften ligger kanske 1 år bort. Nu handlar det om att klamra sig fast vid relingen och hålla kursen!

EW: Haha okej, stort tack Tim för att du tog dig tid.

För dig som går i solcellstankar

För dig som planerar att köpa solceller och utvärderar olika solpaneler har vi skrivit ihop en kort guide.

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!