Bengt Stridh, upphovsmannen bakom Bengts villablogg, framför några av sina solceller
  1. Studiebesök

Bengt Stridh och bloggen

7 december 2017

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

I Gäddeholm utanför Västerås bor Bengt Stridh, mannen bakom Bengts (nya) villablogg. Vi åkte dit för att höra om hur han gick ifrån att inte veta vad en blogg var, till att bli solcells-Sveriges viktigaste informationskälla.

När jag skrev mitt exjobb om svenska solcellsbranschen blev jag tvungen att lägga in en brasklapp i metoddelen: som viktigaste litteraturkälla hade jag använt mig av, okonventionellt nog, en blogg. För alla som jobbar med solceller i Sverige kommer detta dock inte som en överraskning. De 850 inläggen på Bengts villablogg (för att inte nämna de över 5000 inläggskommentarerna) är både den mest heltäckande och pedagogiska framställningen av solcellstekniken, och dess lagstiftning och ekonomi, i Sverige.

När Bengt startade bloggen var den svenska solcellsbranschen ännu i sin linda, vilket innebär att detta även blir en berättelse om hur solceller i Sverige vuxit fram.

Tidiga dagar i solcells-Sverige

Bengt började intressera sig för solenergi i början av 2000-talet. I sin roll som forskare och projektledare på ABB Corporate Research (där han fortfarande jobbar ett par dagar i veckan, bredvid sin anställning på Mälardalens högskola) var han delaktig i ett projekt där man i samband med Hammarby Sjöstads färdigställande 2006, skulle visa upp några exempel på “framtidens tekniker”, bl.a. bränsleceller, elektrolysör för att spjälka vatten till vätgas, vätgaslager, och så, solceller.

–Jag tänkte i den vevan att det här med solenergi, det är framtiden. Det var inte så många som trodde det då, det var så dyrt.

Vid den här tiden bestod “branschen” av några entusiaster. De solcellsanläggningar som fanns var i princip bara off-grid system. För att få betalt för solelen som matades in på elnätet behövde man ett speciellt inmatningsabonnemang, något som elbolagen tog flera tusen för. Det var först i april 2010 som det drevs igenom en lagförändring som innebar att mindre solelproducenter slapp betala för abonnemanget. En lagändring som banade väg för dagens utveckling, skulle det visa sig.

Det dröjde till september 2010 innan stunden var kommen för solceller på det egna taket. Bengt hade bett de fyra leverantörer han kände till om offert, varefter han fick svar från två. Direct Energy (nuvarande Solkompaniet) fick jobbet.

För 3,36 kW landade slutkostnaden på 196 tkr. (2017 hade han fått minst 10 kW för samma belopp.) Hushållsekonomin räddades av ett statligt investeringsstöd, som på den tiden låg på 60% av investeringskostnaden.

Bengt Stridhs hus där han har låtit montera solceller och solfångare i olikaetapper På taket sitter både solfångare (som förser huset med värme) och solceller. Solcellsanläggningen har monterats i två omgångar, 3,36 kW sattes upp 2010, och kompletterades med ytterligare 1,43 kW 2015.

“Jag visste inte vad en blogg var”

Initiativet till att Bengt skulle börja blogga kom från frun Marias kontakt på Vi i Villa. Bloggkonceptet var från början en “villablogg” i ordets rätta bemärkelse. Den skulle handla om Bengts fritidsintressen: fågelskådning, botanik och långfärdsskridskor.

“På den tiden visste jag inte vad en blogg var”, skrattar Bengt.

Första inlägget kom den 15 november, 2010. Vid det här laget hade dock Bengt insett att det nog var en bra idé att nischa sig: bloggen skulle handla om solceller.

De första inläggen daterades tillbaka för att ge läsarna av bloggen en skildring av Bengts egna process att skaffa solceller. Vilka stöd som finns att söka, vad kostar det, hur funkar tekniken, och vilka administrativa steg som behöver gås igenom.

I övrigt kan nog de flesta läsarna av bloggen även känna igen sig i de tidiga inläggen. 2011 handlade inläggen precis som idag om teknik, miljöaspekter, ekonomi, och, inte minst, lagstiftning. (Enligt Bengt är debatten om nettodebitering det som rönt allra störst uppmärksamhet under åren.) Ja, helt enkelt allt mellan himmel och jord – så länge det handlar om solceller!

Bengt Stridh ägnar sig åt ett av sina huvudintressen,fågelskådning Fågelskådning är ett annat av Bengts stora intressen. Mitt under samtalet slutade Bengt prata och tog upp kikaren och blickade upp mot himmelen. “Det måste vara en duvhök, och i så fall är det art nummer 100 jag sett på tomten i år".

Solcells-Sveriges viktigaste informationskälla

Ofta när man pratar ny teknik målas informationsspridning upp som en central del för att nya innovationer ska integreras snabbare i samhället. Information bidrar till att stärka konsumenter, spräcka myter, och, inte minst, få fler att få upp ögonen för möjligheterna.

I Sverige har solceller de senaste åren gått från att vara främmande, till exotiskt, till nytt och spännande – till en teknik som många tror kommer bli en nyckelkomponent i framtidens energisystem. Det råder knappt något tvivel om att det är Bengt och villabloggen som varit den viktigaste informationskällan under denna period.

Namnet till trots är bloggen inte bara välbesökt av villaägare eller andra som vill satsa på solel. Även installationsföretag, konsulter, elbolag och grossister, är flitiga läsare. (Detta är inte minst sant för oss under utvecklingen av Solcellskollen.)

När jag skrev mitt exjobb uttryckte en av intervjupersonerna, och tillika grundare av en stor solcellsgrossist, det bra. “Det kommer ny komplex lagstiftning som påverkar solcellsbranschen på nyårsafton. På nyårsdagen är lagtexten utbenad i en text som alla förstår på Bengts villablogg”.

Energirådgivarna, i samma exjobb, svarade i en enkät på frågan om den viktigaste informationskällan för solcellskonsumenter. Vem blev etta? Bengt, såklart. Före Energimyndigheten. Och före energirådgivarna själva.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!