Solceller på BRF Skonarens tak i Göteborg.
  1. Solceller för BRF:er
  2. Studiebesök

Om när BRF Skonaren skaffade solceller och bytte till gemensamhets-el och IMD

8 juli 2020

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

När vi kommer upp på taket hos BRF Skonaren så är det en av de mest göteborgska vyer som möter en. Älven till vänster. Oscar Fredriks kyrka och Skansen Kronan till höger. Och runtomkring oss: nästan 300 solpaneler på BRF Skonarens syd-, väst- och östvända tak.

“Vi är rätt snabba!” utstrålar David Nordström, idémakare bakom solcellsanläggningen och fastighetsansvarig i styrelsen i föreningen, när han reflekterar kring att de sen oktober 2019 gått ifrån idé till stämmobeslut till en färdiginstallerad solcellsanläggning som skördar sommarstrålarna.

Under tiden har de även gjort som så många andra bostadsrättsföreningar som skaffar solceller: handlat upp så kallad IMD-el och därmed ersatt samtliga av bostadsrättsinnehavarnas individuella elavtal med ett gemensamt elavtal för föreningen. (IMD står för individuell mätning och debitering, och kallas ibland även gemensamhets-el.)

IMD möjliggör större solcellsinstallationer

Förutom att elförbrukning förstås varierar i allmänhet mellan olika fastigheter finns det två olika upplägg kring hur el mäts och debiteras i fastigheten som kan få stor påverkan på hur mycket solceller som är rimligt att sätta upp för en bostadsrättsförening:

  • Föreningen har ett eller flera separata elabonnemang för den gemensamma “fastighetselen” (dvs enbart den el som används i gemensamhetsutrymmen såsom tvättstugor, hissar och trapphus) medan de boende har egna elavtal för elen de förbrukar i respektive hushåll.
  • Föreningen har ett gemensamt elabonnemang som inkluderar både fastighetselen och bostadsrättsinnehavarnas hushållsel.

I BRF Skonarens fall hade de inför solcellssatsningen separata elavtal för fastighetselen, medan respektive lägenhet hade ett eget elabonnemang för hushållselen. Men så i våras valde de att slå ihop samtliga abonnemang till ett gemensamt. På så sätt gick de ifrån en gemensam elförbrukning på 370 000 kWh till nästan 800 000 kWh. (Solcellsanläggningen förväntas producera 100 000 av dessa kWh.)

Eftersom att man dimensionerar solcellsanläggningar utifrån den gemensamma elförbrukningen innebär en större gemensam elförbrukning även bättre förutsättningar för att sätta upp en större, och därmed mer kostnadseffektiv, solcellsanläggning.

I detta fall är dock inte BRF Skonaren typexemplet för ett fall där man får synergieffekter mellan IMD och solceller. Redan inför sammanslagningen av elabonnemangen hade de en relativt hög gemensam elförbrukning som innebar att de kunde sätta solceller på en stor del av taken. I andra fall kan IMD vara det som avgör om ett solcellsprojekt är intressant överhuvudtaget. (För mer information om hur man kan tänka kring dimensionering av solcellsanläggningar i samfälligheter eller bostadsrättsföreningar har vi även en guide samt en kalkyl specifikt för BRF:er.)

Förutom att skapa bättre förutsättningar för solceller har IMD andra fördelar. Enligt David räknar man på BRF Skonaren med att få en återbetalningstid på enbart IMD-investeringen på 3,5 år. Den stora anledningen är att avgifterna för de 167 lägenhetsabonnemangen ersätts med ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten.

I andra vågskålen är kostnaden för installationen av IMD — som består av nya elmätare som ersätter elnätbolagets elmätare samt en elinstallation. Tillkommer gör även en högre kostnad för de elnätsavgifter som beror på de maximala effektuttagen en månad, samt en årlig abonnemangsavgift från den tjänsteleverantör som skickar vidare mätuppgifterna som ligger till grund för debitering av el.

Kostnader Före IMD Efter IMD
Nätabonnemang (975 kr per år) 162 825 kr 0 kr
Elabonnemang (300 kr per lgh/år) 50 100 kr 0 kr
Nätöverföringsavgift (0,275 kr per kWh) 114 813 kr 0 kr
Nätöverföringsavgift (0,085 kr per kWh) 0 kr 35 488 kr
Minskad elnätkostnad (25A, byggs bort) 0 kr -2 030 kr
Ökad effektkostnad (550 kr per lgh/år) 0 kr kr 91 850 kr
Mättjänstavtal (190 kr per lgh/år) 0 kr 31 730 kr
Summa 327 738 kr 157 038 kr

Såhär såg kalkylen ut som BRF Skonaren fick från HSB Göteborg som underlag inför att de slog ihop 167 lägenhetsabonnemang och två fastighetsabonnemang till ett gemensamt fastighetsabonnemang. De två största besparingarna är den fasta kostnaden för elnätabonnemanget och den minskade kostnaden för elöverföring, medan den största kostnadsökningen är effektkostnaden. Investeringskostnaden beräknas till strax under 500 000 kr och med tanke på den årliga besparingen på 170 700 kr blir återbetalningstiden strax under 3,5 år. (Kalkylen gjordes under 2019, sen dess har elnätföretaget ändrat sina nätabonnemang till 1050 kr per år enligt David Skarin från HSB).

David Nordström, fastighetsansvarig i styrelsen hos BRF Skonaren och initiativtagare för solcellssatsningen David Nordström, fastighetsansvarig i styrelsen hos BRF Skonaren och tillika initiativtagare för solcellssatsningen.

Förutsättningarna för IMD skiljer sig mellan föreningar

Enligt Per Larsson, projektledare på EcoGuard som var leverantören av IMD hos BRF Skonaren, skiljer sig förutsättningarna rejält mellan olika föreningar när det gäller IMD.

Ju fler lägenheter som ingår i en förening, desto större blir potentiellt sett besparingen av att slå ihop elabonnemangen. Per nämner även försvårande aspekter som gör att IMD blir dyrare, såsom när elmätarna sitter inne i respektive lägenhet eller när det finns flera ingående abonnemang i en fastighet och där det krävs extra elinstallationsarbete.

Ett optimalt fall kan enligt Per vara “ca 100 lägenheter, med samtliga elmätare på ett och samma ställe, gärna i källaren — och med en ingående servis”. Han förtydligar dock att det i grunden är elnätägarens tariffer i kombination med vilket fastighetsabonnemang man har idag och vad man klarar sig på efter ombyggnationen som fastställer besparingen. Hittills i år har Per t.ex. hjälpt åtta föreningar - både större fastigheter och radhuslängor - att skaffa IMD, med alltifrån 35 till 400 lägenheter.

I BRF Skonarens fall var heller inte förutsättningarna optimala då installationen krävde ett omfattande elinstallationsarbete. Flera av föreningens hyresgäster är nämligen restauranger som enligt Per “blir riktiga effekttjuvar” när de sätter på sina ugnar, plattor och diskmaskiner. Därför vill man vanligtvis gärna dela upp föreningens elförbrukning och restaurangernas för att undvika höga effektkostnader för föreningen.

David Nordström framför de nya elmätarna på den gamla mätartavlan De nya elmätarna passar perfekt på mätartavlan där de tidigare mätarna satt. När vi besöker Brf Skonaren håller elektrikern på att montera de nya mätarna.

På stämman blev solcellsanläggningen nästan dubbelt så stor

När David reflekterar över projektet är han glad över att det har fått ett sånt stöd i föreningen. Av alla bostadsrättsinnehavare och flera hyresgäster var det bara någon enstaka som inte ville gå över till gemensamt elavtal, och solcellsinvesteringen röstades igenom med rungande majoritet på den extrainsatta årsstämman.

Och solcellsanläggningen blev större under projektets gång. “När jag förberedde mig inför investeringen var jag inställd på att vi bara skulle täcka sydtaket. Jag hade räknat på det och kommit fram till att ekonomin såg bra ut. På stämman fick jag frågan varför vi inte skulle sätta solceller även på de öst- och västvända taken. Och där och då gick investeringen från 900 000 kr till 1,5 miljoner kronor. Men lönsamheten blev lika bra trots att de öst- och västvända taken inte hade lika bra solinstrålning då en större investering även innebar ett bättre pris”, berättar David belåtet.

Nyligen har David och de övriga i styrelsen även bestämt vad det nya elpriset för de boende i huset ska bli. Eftersom bostadsrättsinnehavarna själva inte längre betalar direkt till elnät- och elhandelsbolag är det upp till föreningen som administrerar elavtalen att bestämma vad som ska debiteras. Efter dialog med HSB landade de på 1,25 kr per kWh inklusive moms.

“Det är mindre än vad de betalade innan. Men tillräckligt mycket så att systemen [solcellerna och IMD] ska betala av sig. Dessutom ville vi ha kvar incitament för att effektivisera!”, sammanfattar David.

Läs mer: Guide: Solceller för bostadsrättsföreningar

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!