Riksdagen
 1. Solceller för BRF:er
 2. Solcellsstöd och avdrag

Grönt avdrag och nytt solcellsstöd ser ut att introduceras 1 januari 2021

29 september 2020

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Efter att budgetpropositionen för 2021 presenterades häromveckan börjar det klarna kring hur stödet för villaägare, företag och bostadsrättsföreningar som vill investera i solceller kommer att se ut framöver.

Och precis som vi skrivit om tidigare är planen att vid årsskiftet ersätta det statliga investeringsstöd på 20% med ett ROT-liknande “grönt avdrag” för privatpersoner. Då det gröna avdraget inte gäller för bostadsrättsföreningar och företag kommer det finnas kvar ett solcellsstöd på 10% för dessa.

Det gröna avdraget

Till skillnad från investeringsstödet utformas det gröna avdraget (det benämns i budgeten som "skattereduktion för installation av grön teknik") med en så kallad fakturamodell. Det innebär att pengarna inte kommer att ta slut och man kommer inte behöva ansöka om stödet utan det kommer finnas med på fakturan vid köpet precis som för vanliga ROT-avdrag.

Avdraget på 15% gäller på arbetskostnaden och materialkostnaden och ersätter det tidigare investeringsstödet på 20%. Då kostnaden för en solcellsinstallation även inkluderar andra delar såsom exempelvis transportkostnader lär avdraget på fakturan bli något lägre. Det pågår i nuläget en process för att fastställa vilka kostnader som i regel ingår i en solcellsinstallation, och en gissning är att Skatteverket med stöd av branschen - liksom när det gäller ROT-avdraget för solceller som vanligtvis ligger på 9% - kan komma att ta fram en schablon för vad avdraget blir.

Det gröna avdraget kommer även att gälla för hemmaladdare för elbilar och batterier - men istället ligga på 50% av arbets- och materialkostnaden. (För batterier ersätter det gröna avdraget det nuvarande investeringsstödet på 60%.)

Totalt kommer man kunna göra gröna avdrag på 50 000 kr per år, och till skillnad från ROT-avdraget gäller det även för nybyggda hus.

För tillfället är det gröna avdraget ute på lagrådsremiss vilket är det sista steget innan det blir en proposition som beslutas om i samband med att riksdagen röstar om 2021 års budget. Så länge det inte sker några politiska vändningar väntas förslaget träda i kraft den 1 januari 2021.

Vad gäller för de som redan ansökt om solcellsstöd?

Sen det i somras infördes ett ansökningsstopp för investeringsstödet har det varit ovisst vad som kommer gälla för företag och bostadsrättsföreningar (som alltså inte kan göra det gröna avdraget då det bara gäller för privatpersoner).

När höstbudgeten presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna blev det något klarare: även under 2021 kommer det - så till vida budgeten går igenom - finnas ett stöd för företag och brf:er. Stödsatsen sänks dock från 20% till 10%.

Enligt budgeten går 260 miljoner till stödet 2021. Oavsett hur man räknar kommer detta dock inte ens att räcka till de som redan ansökt om stödet. Den tidigare budgeten - den för 2020 - uppskattas bara räcka för ansökningar som kommit in fram till mars. Enligt Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten, återstår därefter en kö på ca 1,4 miljarder som kom in fram till ansökningsstoppet den 7 juli.

Enligt budgetpropositionen är pengarna öronmärkta för bostadsrättsföreningar, kommuner och företag (sida 46):

Regeringen föreslår att en ny skattereduktion för privatpersoner för installation av grön teknik, ett grönt avdrag, införs. För att underlätta för branschen att anpassa sig till de nya förutsättningarna föreslår regeringen ett stöd för solceller för kommuner och företag även under 2021. Anslaget ökas därmed med 260 000 000 kronor 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget öka med 0 kronor.

Utgår man från vad som är skrivet finns det inga budgeterade pengar för att beta av återstående ansökningar från privatpersoner. Problemet är att de gröna avdragen - förutom att de är på en lägre procentsats: under 15% istället för 20% - bara planeras gälla för anläggningar som installeras efter årsskiftet. Övriga, de som gått vidare med sina solcellsprojekt under året, skulle i så fall riskera att bli utan stöd.

Och med tanke på att privatpersoner utgör ungefär en tredjedel av det ansökta beloppet är det sannolikt över 10 000 personer som väntar på besked.

Skattegräns höjs från 255 kW till 500 kW

Ytterligare en nyhet från budgetpropositionen är att gränsen för när man behöver betala elskatt för egenanvänd solel höjs från 255 kW till 500 kW. Det ska dock förtydligas att detta enbart rör de allra största solcellssystemen — en vanlig villa ligger på runt 10 kW och bostadsrättsföreningar kommer bara i undantagsfall upp till storlekar över ett par hundra kW.

Relaterade inlägg

 1. Riksdagshuset en solig dag

  Regeringens besked: villaägare som 2020 blev utan stöd för sina solcellsköp ska kompenseras

  1. Solcellsstöd och avdrag
 2. Riksdagshuset

  Regeringens besked om solcellsstödet: fortsatt stopp för företag att ansöka och privatpersoner stryks ur kön

  1. Solcellsstöd och avdrag
Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!