Del 1: Elcertifikat och ursprungsgarantier för solceller, en introduktion - Solcellskollen
Ett hus med solceller på taket

Del 1: Elcertifikat och ursprungsgarantier för solceller, en introduktion

En solcellsägare har förutom möjligheten att sälja och få betalt för sin el även rätt till så kallade elcertifikat och ursprungsgarantier. Dessa är frivilliga, och kräver bl.a. att man registrerar sig hos Energimyndigheten, vilket innebär att det är långt ifrån alla som faktiskt söker — något som vi hoppas råda bot på med denna introducerande text.

Om du vill hoppa direkt till en text om hur du ansöker om dem hos Energimyndigheten så har vi lagt upp en checklista här.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd med syfte att gynna de som producerar förnybar el. För varje MWh (eller tusen kilowattimmar) förnybar el som man producerar så får man ett elcertifikat. Med en 10 kW:s anläggning innebär det att man på sin höjd kommer upp till 10 elcertifikat per år, vilka man sedan kan sälja.

För privatpersoner finns det i regel två typer av aktörer man kan sälja elcertifikat till: elbolaget som man säljer sin överskottsel till, eller företag som tillhandahåller elcertifikatmätare och insamling av dess data. När det gäller elbolag är det dock långtifrån alla som köper elcertifikat, så man bör undersöka detta innan man väljer elbolag att sälja överskottsel till.

Man har som sagt rätt att få elcertifikat för både den solel man säljer och den man konsumerar direkt i hushållet. Dock mäter den elmätare som elnätsbolag tillhandahåller bara den solel som matas ut på nätet, och man missar därmed hur mycket solel som konsumeras i hushållet. För att kunna mäta (och sälja elcertifikat för) solelen som konsumeras i hushållet behöver man alltså installera ytterligare en elmätare. I detta fall kan man sälja sina elcertifikat via aktörer som tillhandahåller dessa mätare (flertalet solcellsinstallatörer samt företaget CheckWatt är några exempel på aktörer som erbjuder mätare för elcertifikat och ursprungsgarantier).

Så till pudelns kärna: vad kan man tjäna på att sälja elcertifikat? I augusti 2018 ligger marknadsvärdet på ett elcertifikat på ca 180 kr per tusen kWh, det vill säga ca 18 öre per kWh. Om man under ett år säljer hälften av elen från, säg, ett 10 kW:s system med en årlig elproduktion på 9000 kWh så blir förtjänsten alltså strax över 750 kr. Om man installerar en extra elmätare så att man även får elcertifikat för den solel man konsumerar så blir förtjänsten det dubbla, men då bör man även räkna med att det kostar ca 3000 kronor i installationskostnad för den extra elmätaren. Man kan maximalt få elcertifikat i 15 år.

Graf över prisutvecklingen på elcertifikat Marknadsvärdet på elcertifikat har gått upp och ner som en jojo de senaste två åren. I juni 2017 var månadsmedelvärdet nere på under 80 kr per elcertifikat (och 8 öre per kilowattimme). Sen dess har dock priset gått upp till nivåer som ligger mer i linje med vad elcertifikat legat på de senaste tio åren. Det som avgör priset på elcertifikat är hur mycket förnybar el som byggs i kombination med de kvotnivåer som sätts politiskt. Data hämtad från Energimyndigheten.

Ursprungsgarantier

På samma sätt som att man erhåller elcertifikat när man har producerat en MWh förnybar el får man även en så kallad ursprungsgaranti. Syftet med ursprungsgarantier är att redovisa varifrån elen kommer ifrån, exempelvis när ett elbolag säger att de säljer 100% förnybar el. Detta regleras just med ursprungsgarantier och elbolagen måste se till att de har ursprungsgarantier motsvarande den mängd el de säljer. Hur får då elbolag tag på ursprungsgarantier? Jo, genom att köpa från andra som producerar förnybar el, till exempel solcellsägare (eller genom att producera förnybar el själva).

Det är inte helt lätt att säga vad ursprungsgarantier för solel är värda. Ofta bakar elbolag som vill köpa din överskottsel in ursprungsgarantier i erbjudandet, och det är inte ovanligt att du kan få upp till ett par tiotals ören extra för din överskottsel i kombination med ursprungsgarantier. Marknadspriset antas dock ligga i storleksordningen 10 kr per tusen kWh, och ett öre per kWh.

Solcellsparken i
Varberg Ursprungsgarantier har olika värde beroende på om de kommer från vattenkraft, vindkraft eller solceller. Värdet kan även variera beroende på var den är utfärdad, exempelvis från en solcellspark i Spanien eller från ett villatak i Sverige.

Nästa steg

Oavsett om du satte upp solceller för flera år sedan, eller precis har fått din sprillans nya solcellsanläggning inkopplad så går det bra att börja samla elcertifikat och ursprungsgarantier. För att du ska kunna registrera och sälja elcertifikat och ursprungsgarantier så behöver du fylla i en ansökan hos Energimyndigheten. Vi har lagt upp en checklista om hur du går tillväga här.

Av Erik Wallnér

@erikwallner

August 28, 2018

Följ gärna vårt nyhetsbrev för att en gång i månaden ta del av nyheter om solceller och förnybar energi!

Relaterade inlägg

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!