Luxors monter på Intersolar.
  1. Solcellsutveckling och forskning
  2. Solpaneler
  3. Växelriktare

Vilka är de hetaste trenderna inom solceller 2019? Vi åkte till Intersolar för att få svar!

29 maj 2019

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Häromveckan besökte vi solcellsmässan Intersolar i München. Mässan är Europas största solcellsmässa (eventuellt även världens största) och samlar deltagare från hela världen, inte minst de största tillverkarna av paneler och växelriktare i världen som är där för att visa upp sina senaste produkter. Här går vi igenom höjdpunkterna!

Snygga och - framförallt - högpresterande paneler

Det dröjde inte länge tills man insåg att statusmarkören nummer ett bland paneltillverkarna på Intersolar var högpresterande solpaneler. Var och varannan monter stoltserade med paneler på en bit över 20% i verkningsgrad och en hel del fabrikörer presenterade paneler på 400 W eller högre (hemligheten att komma upp så högt är att använda tvåmeterspaneler istället för standardhöjden på runt 1,7 m).

Det var även uppenbart att vissa specifika paneltekniker börjar få ett brett genomslag. Två tekniker som i princip alla större paneltillverkare visade upp i några av sina panelmodeller var half cells och bifacial — som båda syftar till att få ut mer el från varje panel (se förklaringar nedan).

En av mässans höjdpunkter (och något det surrades om runt middagsbordet på den svenska branschmiddagen i München) var när paneltillverkaren REC lanserade sin nya panel “Alpha”, med en effekt på 380 W och en verkningsgrad på hela 21,7% (enligt egen utsago är det den mest högpresterande panelen av standardmått i världen). Förutom nämnda halvcellsteknik består panelen av flera skikt halvledande material: kristallint kisel och amorft kisel.

Statusmarkör nummer två på mässan var sannolikt snygga paneler. Önskemål från villaägare världen över har uppenbarligen satt press på paneltillverkarna att ta fram helsvarta paneler (trots att det innebär en något lägre effekt!) samtidigt som det fortsätter att komma lösningar för integrerade solcellstak av olika slag. Den sydkoreanska tillverkaren LG överraskade till och med något när de presenterade ett diskret och oväntat effektivt solcellsbiltak på 300 W!

Half cells - tvådelade solceller

Half cells - eller halvceller - är precis vad det låter som: solceller som man har delat på två. Jämfört med en vanlig solpanel som består av 60 eller 72 solceller har dessa solpaneler alltså dubbelt så många halvceller: 120 eller 144 stycken. Så varför gör man så? Den korta förklaringen är att man kan halvera strömmen (men bibehålla spänningen) i panelen genom att dela upp den i två delar med 60 eller 72 halvceller vardera. Eftersom att resistansen ökar med strömstyrkan i en panel så får man lägre energiförluster, och i och med det några procents effektökning. (En mer utförlig teknisk beskrivning kan läsas här.) Det finns även andra fördelar med att göra paneler av halvceller, t.ex. att de blir mindre skuggkänsliga. ITRPV, en bred samling industriföreträdare och forskningsinstitut, bedömer att halvcells-tekniken kommer ha en marknadsandel på ca 40% inom tio år.

En solpanel med halvcellsteknik En solpanel bestående av halvceller av monokristallint kisel. Till skillnad från en vanlig solpanel ersätts kopplingslådan oftast med ett flertal mindre kopplingslådor som placeras i mitten av panelen mellan de två seriekopplade paneldelarna.

Bifacial - solpaneler som tar upp solljus även från baksidan

Till skillnad från vanliga solpaneler kan bifacial-paneler ta upp solljus även från baksidan av panelen. Detta kanske låter onödigt för någon som satt upp solceller dikt an mot ett mörkt betongtegeltak där reflektionen från bakomliggande material är minimal, men faktum är att även denna teknik håller på att bli mainstream. De mest lämpade applikationerna för paneler som tar upp ljus från båda sidor är i de fall paneler monteras fristående och där reflektionen från marken eller något annat material är hög, alternativt där det oftare är molnigt ute och andelen så kallat “diffust” ljus är hög. (Sverige är ett av de ställen i världen med störst andel diffust ljus.) Det är inte helt lätt att avgöra vad produktionsvinsten från bifacial-paneler är, men enligt tillverkarna kan den nå upp till 15% jämfört med vanliga solpaneler om förutsättningarna är bra. Enligt nämnda ITRPV spås att bifacial når en marknadsandel på 35-40% till 2028.

Växelriktaren — hjärtat i det energismarta hemmet?

En annan trend som var uppenbar efter att ha promenerat runt på Intersolar är hur växelriktartillverkarna håller på att omdefiniera sin roll. Från att utveckla växelriktare med ett relativt smalt syfte — att optimera produktionen i en solcellsanläggning och göra om likström till växelström — låg deras fokus på Intersolar att visa upp lösningar där växelriktaren uppfyller flera syften. Några exempel som visades upp var hur växelriktare användes för laddning och styrning av batterier (s.k. hybridväxelriktare), funktionalitet för ö-drift, och integreringar med elbilsladdare.

Paneltillverkaren QCells, med mässans förmodligen mest påkostade monter, tog detta ett steg längre där de inte bara visade upp solpaneler, hybridväxelriktare och batterier i ett integrerat system; de lanserade en lösning där även solcellsägarens elhandel optimeras med hjälp av systemet.

QCells monter på Intersolar QCells rymdinspirerade monter på Intersolar.

Drift och underhåll förbättras med hjälp av data

Alla som har gått igenom processen att skaffa solceller vet att det inte är helt lätt att förutse vad ens produktion kommer att landa på (eller för den delen avgöra om man fått den elproduktion som man betalat för). Solinstrålning varierar från år till år, och faktorer såsom solinstrålning, vinkel mellan panelerna och solen, och temperatur har alla betydelse för hur mycket el man får ut ett visst ögonblick.

Föga förvånande har det därför dykt upp ett flertal mjukvaruföretag i solcellsbranschen med syfte att sammanställa och dra lärdomar från större mängder data. Ett par sådana företag är göteborgska Greenbyte (som för övrigt hade mässans hippaste monter!) och israeliska Raycatch (som vann ett av Intersolars prestigefyllda priser).

Förutom att hjälpa ägarna av solcellssystem att helt enkelt veta att de får den elproduktion som de har betalat för erbjuder dessa företag även avancerad databearbetning för att automatisera underhåll och upptäcka felande komponenter innan de går sönder. I dagsläget riktar sig dessa aktörer till de som driver större solcellsparker och där datamängden ofta är enorm. Men det är väl bara en tidsfråga innan liknande tjänster börjar dyka upp även för privatpersoner?

Greenbytes monter på Intersolar Greenbytes monter där man bl.a. kunde spela brädspel.

Intersolar, och vidare!

I samband med mässan i München passade vi på att göra en liten rundresa i Tyskland, bl.a. för att dra lärdomar från deras snabba utbyggnad av solceller (och energiomställning i allmänhet). Vi gjorde även några inslag som finns på Youtube.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!