Elbil bredvid ett garage med solceller på taket.
  1. Batterier
  2. Solcellsmarknadens utveckling
  3. Solcellsstöd och avdrag

Håller batterimarknaden för solcellsägare på att ta fart?

4 september 2019

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Att ellager i form av batterier kommer uppfylla många nyttor i framtidens förnybara elsystem med stor andel vind- och sol är inte längre bara framtidsvision; där förutsättningarna är rätt börjar projekten redan att sjösättas. I australiensiska Hornsdale bidrar världens största batteripack med färre strömavbrott och lägre kostnader för elnätet. I Borlänge ökar Fortums nyinstallerade batteripark livslängden på det lokala vattenkraftverket. Och i Tyskland finns det över 120 000 batterisystem installerade hos solcellsägare med syfte att lagra överskottsel till kvälls- och nattid.

Men här i Sverige då, hur ser det ut här — håller batterier på att spridas även bland svenska solcellsägare? Vi uppdaterade oss om hur det egentligen ser ut på den svenska batterimarknaden 2019 genom att höra av oss till Lars Karlbom, handläggare på Energimyndigheten.

Fortfarande relativt få som köper batterilager till sitt solcellssystem

“Jämfört med trycket på investeringsstödet för solceller, så är trycket på investeringsstödet för batterier betydligt lägre. Budgeten [på 60 miljoner, reds. anm] är högre än vad sökbeloppet är”, konstaterar Lars Karlbom, handläggare på Energimyndigheten och ansvarig för batteristödet, när vi ringer upp honom. Och till skillnad från solcellsstödet finns det även gott om utrymme kvar i budgeten för batteristödet.

Sen investeringsstödet för nätanslutna batterisystem infördes för privatpersoner 2016 har 1125 ansökningar inkommit till Boverket, varav 300 har lett hela vägen till installation och har därmed blivit utbetalda. I absoluta tal är det knappast en märkvärdig siffra; i Sverige finns det en bra bit över 25 000 solcellssystem.

De flesta ansökningarna har kommit in de senaste 12 månaderna, och enligt Lars ligger ökningen på 160% jämfört med föregående period. “Om det beror på att priser går ner på batterier eller om det finns fler aktörer som har produkter på marknaden är svårt att säga”.

Så vad väljer folk att installera? Majoriteten av de som söker stödet väljer att maxa stödbeloppet på 50 000 kr (då stödsatsen är på 60% innebär det en kostnad för batterisystemet på ca 83 000 kr eller mer före stöd, och ca 33 000 kr efter stöd). De allra flesta av de installerade batterierna är enligt statistik från Energimyndigheten av typen litium-jon, och snittstorleken är 5,8 kWh. (Dagsförbrukningen av el i en genomsnittlig villa ligger på ungefär 35 kWh.) Märken såsom LG, Fronius, Sonnen, samt svenska Nilar och Ferroamp, omnämns av Lars som vanliga.

Batteri från tyska leverantören Fronius Ett hemmabatteri från Fronius på 10 kWh, hemmahörande hos Ola i Mellbystrand. Batteriet används både till att lagra solel och kapa husets effekttoppar. Här kan du läsa mer om systemet.

Nuvarande batteristöd gäller till årsskiftet

Sista dagen för batteristödet är vid årsskiftet. För att kunna få batteristödet så behöver man ha sökt och installerat batterierna senast då. (Det gäller även de som redan har fått sin ansökan beviljad.) Huruvida det blir en förlängning därefter kan Lars inte svara på ännu, men han nämner att det förs diskussioner inom Energimyndigheten kring vad som skulle kunna vara en lämplig fortsättning av systemet. De som avgör om det blir en fortsättning på stödet är dock riksdagen.

Långsiktigt är det mycket som tyder på att batterier kommer vara en viktig del av elsystemet och för privatpersoner kan de fylla nyttor på flera sätt, exempelvis genom att lagra solel från dagen till kvällstid eller till att kapa hushållets effekttoppar (och på så sätt möjliggöra lägre elnätkostnader).

Kortsiktigt hänger den fortsatta tillväxten av batterier dock sannolikt i mångt och mycket ihop med stödsystemets fortsättning. Med tanke på att en hel del elbolag betalar bra för överskottselen, och att man dessutom har rätt till skattereduktionen på 60 öre per kWh för såld el, är de ekonomiska incitamenten fortfarande små för att lagra solel i batterier.

För dig som funderar på att komplettera ert solcellssystem med hemmabatterier har vi sammanställt en checklista här. Vi har även skrivit om ekonomin i att lagra el och hur man kan dimensionera ett batterisystem.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!