En rad solpaneler i solcellsparken Solsidan utanför Varberg
  1. Solcellsmarknadens utveckling

22 000 nya anläggningar under 2020 — solel utgör numera runt 1% av svensk elförbrukning

13 april 2021

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Den 31 mars kom Energimyndigheten med sin årliga statistik kring solcellsutbyggnaden. Traditionsenligt har vi gått igenom siffrorna för att ge en statusuppdatering kring hur mycket solel som finns i Sverige och var i landet solcellsboomen går som starkast.

Givetvis var vi även nyfikna på huruvida Dorotea, den sista kommunen utan solceller när 2020 började, äntligen hade kommit in i värmen.

Solel står för ungefär 1% av svensk elförbrukning

Den kanske viktigaste slutsatsen av Energimyndighetens statistik är att solcellsmarknaden, trots pandemi och en abrupt utfasning av solcellsstödet, fortsatt gick starkt även under 2020. Under året installerades strax under 400 MW solceller vilket jämfört med föregående år innebär en marknadstillväxt på 36%. Som vanligt var det villaägarna som drev utvecklingen i antal anläggningar — av de 22 000 anläggningar som installerades var 19 000 inom kategorin 0-20 kW (en vanlig villainstallation är på ungefär 10 kW, dvs 25-30 solpaneler). I effekt räknat var det dock mer eller mindre jämnt skägg mellan mindre och större anläggningar.

Så vad innebär det för solcellers bidrag till det svenska elsystemet 2021?

Vid inledningen av 2021 fanns det totalt 66 000 anläggningar och enligt Energimyndigheten en installerad effekt på 1 100 MW. Det ska dock förtydligas att Energimyndighetens siffror baseras på de uppgifter som elnätföretagen rapporterar in, vilket enligt Jeffrey Berard på Energimyndigheten vanligtvis är storleken på anläggningarnas elanslutningar. Med tanke på att det är praxis att överdimensionera en solcellsanläggning i förhållande till elanslutningen bör den verkliga siffran för installerad kapacitet vara högre, troligtvis ytterligare ca 20%.

Med det i åtanke, samt antagandet om att man på årsbasis får ut 900 MWh per installerad MW, hamnar svensk solel på 1,2 TWh per år, motsvarande 0,9% av den svenska elförbrukningen. Med rådande installationstakt är det inte orimligt att solceller, såhär tre månader efter att statistiken samlades in, har kommit över 1%.

Installerad solcellseffekt i Sverige, 2016-2020, i MW Graf över nätansluten solcellseffekt under perioden 2016-2020. Före 2020 hade Sveriges solcellseffekt vuxit med över 60% fyra år i rad. 2020 blev det en tillväxt på 36%. Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det ca 1 100 MW solceller i Sverige. Data från Energimyndigheten.

Solcellsboomen som starkast i Göteborg, i Strängnäs eller på Öland (beroende på hur man räknar)

För tredje året i rad var Göteborg den kommun där det installerades mest solceller. I slutet av 2020 fanns det anmärkningsvärt nog nästan dubbelt så mycket installerad effekt i Göteborg som i Stockholm, trots runt 60% av invånarantalet. Att Linköping och Strängnäs skulle skugga Göteborg på topp tre-listan var kanske inte helt oväntat, där byggdes nämligen Sveriges två största solcellsparker under 2020.

När Svensk Solenergi häromveckan tog fram sin årliga solcellstopp, en jämförelse mellan kommuner baserat på installerad kapacitet och antalet invånare, var därmed Strängnäs väntat i topp efter att de övertagit Sjöbo, en annan liten kommun med en stor solcellspark. I Strängnäs fanns vid årsskiftet 500 W per person vilket kan jämföras med rikssnittet på 105 W per person, eller tyskarnas över 600 W per person.

Vi kunde med det sagt inte motstå att utse vår egen topplista över var solceller har som störst genomslag bland befolkningen. Med tanke på att de stora solcellsparkerna, framförallt i små kommuner, ger ett så pass stort utslag — i Strängnäs utgjorde t.ex. HSB:s solcellspark 75% av den installerade kapaciteten — tittade vi även på de kommuner med flest antal solcellsanläggningar per capita. (Visserligen har den måttstocken också sina brister, kommuner med en stor andel småhus och många sommarstugor får t.ex. automatiskt en fördel.)

Allra solcellstätast var två öländska kommuner: Borgholm och Mörbylånga. I Borgholm fanns det en solcellsanläggning för var 33:e invånare och i Mörbylånga en för var 47:e. Övriga delar av Sverige där solcellsutvecklingen går starkt var Bohuslän och Östergötland med hela tre kommuner var på topp 10-listan.

Kommuner med flest solcellsanläggningar per capita

Kommun (landskap) Antalet invånare per solcellsanläggning
Borgholm (Öland) 33
Mörbylånga (Öland) 47
Orust (Bohuslän) 47
Kinda (Östergötland) 48
Simrishamn (Skåne) 48
Tjörn (Bohuslän) 49
Trosa (Sörmland) 51
Tanum (Bohuslän) 52
Vadstena (Östergötland) 53
Ydre (Östergötland) 53
Genomsnitt för Sverige 158

Lista över de tio kommuner med flest solcellsanläggningar per capita. I de kommuner med lägst antal invånare per solcellsanläggning går solcellsutvecklingen som starkast. Solcellsstatistik från Energimyndigheten och befolkningsstatistik från SCB.

Solceller i alla kommuner

Och Dorotea då? Jo visst kom det även solceller dit till slut. Enligt Energimyndighetens statistik installerades det under 2020 en anläggning på 10 kW. Därmed finns det solceller i alla Sveriges kommuner!

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!