Solcellskollen använder cookies i syfte att erbjuda en mer användarvänlig upplevelse. Genom att klicka eller navigera på sidan accepterar du insamling av dessa.

Blanketter för att ansöka om investeringsstödet för solceller

Så ansöker du om solcellsstödet

Den 1 januari 2018 ändrades stödnivån från 20% till 30% för privatpersoner. I samband med detta har vi fått många frågor om hur ansökan skall fyllas i. Här kommer därför en genomgång av ansökan.

Skicka in ansökan så tidigt som möjligt

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så fort du har fått en uppfattning kring hur mycket solceller du skulle kunna sätta upp.

Privatpersoner kan skicka in ansökan senast 6 månader efter att solcellsprojektet påbörjats (övriga måste skicka in ansökan innan projektet har påbörjats). Enligt förordningen anses projektet påbörjat när man ingår köpeavtal. Däremot kan man börja bygga även om man inte har fått beslut från sin länsstyrelse.

De som har fått ett beviljat beslut ska efter att projektet är slutfört redovisa sina kostnader för sin Länsstyrelse. Det är datumen på fakturorna för de stödberättigade kostnaderna som kommer bli avgörande för om ansökan kommit in vid rätt tillfälle.

Man kan få stöd för hela solcellsanläggningen inklusive installationskostnader. Har du betalat 100 000 kr inklusive moms för ett nyckelfärdigt solcellssystem blir stödnivån 30 000 kr. (För företag räknas stödbeloppet ut exklusive moms.) Stödberättigade kostnader kan även innefatta projektering (om man till exempel har en konsult som utför det arbetet). Du kan se de stödberättigade kostnaderna här, under paragraf 6.

Det går inte att kombinera solcellsstödet med ROT-avdrag. Det är dock möjligt att ansöka om solcellsstödet, och ta ROT-avdraget ändå. Om ansökan sedan blir beviljad så har man möjlighet att betala tillbaka ROT-avdraget inför utbetalningen av solcellsstödet. ROT ligger oftast på 9% av den totala investeringen.

Att fylla i ansökan

Det underlättar givetvis att fylla i ansökan om du har tagit in en offert (som du exempelvis kan göra här). Det är dock inte nödvändigt – du kan även uppskatta storlek på anläggningen eller anta schablonbelopp när du ansöker. Du kan till exempel använda Solcellskollens räknesida för att uppskatta kostnad och elproduktion för ditt tak.

Det är inga problem att inte vara säker på exakt vilken solcellseffekt (i kilowatt eller kvadratmeter), vilken typ av moduler, eller uppdelning av kostnader när du fyller i ansökan. Du kan själv komplettera din ansökan med uppdaterade uppgifter ifall något förändras innan du har fått ditt beslut. Detta görs genom att kontakta din handläggare på Länsstyrelsen och meddela vilka förändringar som skett tillsammans med ditt tilldelade ärendenummer.

Om du inte vet hur stort system du kommer installera i slutändan - ta höjd i ansökan. Länsstyrelsen kan inte lova att de kan bevilja ett högre belopp än vad som står i ansökan som du skickat in från början. Så står du i valet och kvalet om du ska satsa på 5 kW eller 10 kW, ansök om 10 kW - och meddela din Länsstyrelse om det sker förändringar under projektets gång så att de har rätt uppgifter inför handläggningen.

Ett exempel på sida två av en ifylld blankett (villasystem på 5 kW monterat utanpå ett vanligt tak riktat åt syd). Beräknad elproduktion från anläggningen kan man uppskatta här.

De i särklass vanligaste solcellerna är en- ("mono") eller flerkristallina ("poly") kiselsolceller. Om du inte vet vilken typ du kommer installera kan du välja att checka i en av dessa två. Du kommer kunna ändra dessa uppgifter fram tills det att att du begär en utbetalning av stödet.

Om du saknar information när det gäller uppdelningen av kostnader så kan du t.ex. anta att arbetskostnaden blir 30% av totalbeloppet, och kostnaden för solcellsmodulerna 45%, och övrigt material 25%. (Dessa ungefärliga schablonkostnader är framtagna av Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, se sida 20 i denna rapport). Även denna information kan du komplettera under projektets gång.

När ansökan är klar

Du kan antingen ansöka genom att fylla i ansökan online via Boverkets e-tjänst, eller genom att fylla i denna blankett och skicka in den via post till din länsstyrelse. Du hittar adressen till din Länsstyrelse via denna länk.

Om du vill ha hjälp att fylla i ansökan, eller vill veta hur lång just din kötid är kan du höra av dig till Länsstyrelsen. Vissa länsstyrelser listar även köerna på sin hemsida.

Vill du ha hjälp med hela ansökningsprocessen så erbjuder de flesta solcellsleverantörer detta som service. På Solcellskollen visas detta på respektive installatörs profil, under hitta leverantör.

Av Erik Wallnér

@erikwallner

2018 M01 11

Skriv upp dig för vårt månadsbrev för att få liknande artiklar i din mejlkorg!

Nyfiken på solceller?

Registrera dig gärna för vårt månadsbrev med nyheter från solcellsvärlden!