En markinstallerad solcellsanläggning i Västervik
En av de solcellsanläggningar som byggdes under året. Foto: Auterra Solar
  1. Batterier
  2. Solcellsmarknadens utveckling

Solcells- och batterimarknaden under 2021 — så mycket installerades (och ungefär så mycket kostade det)

26 april 2022

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Solcellsboomen fortsätter i hela landet bland såväl privatpersoner, fastighetsägare som solcellsparkutvecklare. Det är slutsatsen efter att Energimyndigheten publicerade sin årliga solcellsstatistik.

Här har vi gått igenom siffrorna för att ge en bild av hur mycket solceller som byggs i Sverige. Vi har även tittat på statistiken från Skatteverket inom ramen för det gröna avdraget för att få en bild av hur mycket batterier som byggs — och ungefär vad det kostade att installera solceller och batterier förra året.

Nästan 27 000 nya anläggningar under 2021

Likt tidigare år ökade solcellsmarknaden även under 2021. Under året installerades nästan 27 000 anläggningar, jämfört med knappt 22 000 anläggningar under 2020. Som vanligt utgjordes lejonparten av mindre installationer, närmare 24 000 anläggningar var enligt Energimyndigheten i kategorin 0-20 kW — dvs 0 till 50 vanliga solpaneler — vilket tyder på att det fortfarande är villaägare som i stor grad driver utvecklingen.

I effekt räknat byggdes 500 MW under året — där mindre anläggningar stod för ungefär hälften av den installerade effekten och där hälften utgjordes av större installationer — vilket innebär att marknaden ökade med nästan 30%. Även om det fortfarande innebär en stark ökning är det något mindre än tidigare år; 2018 ökade marknaden med nästan 100%, 2019 med 60% och 2020 med 40%.

Nätansluten solcellseffekt i Sverige, i MW Graf över nätansluten solcellseffekt under perioden 2016-2021. Data från Energimyndigheten.

Solel står för över 1% av svensk elförbrukning — och i vissa kommuner uppåt 10-15%

Energimyndigheten publicerar i dagsläget ingen statistik över hur stor elproduktion Sveriges samlade solcellskapacitet står för. Så för att göra om den installerade kapaciteten på 1500 MW till en andel av svensk elkonsumtion får vi göra lite antaganden.

Först och främst behöver vi säga några ord om själva statistiken. Normalt sett när man pratar om en solcellsanläggnings installerade effekt — oavsett om det rör en villaanläggning eller en solcellspark — utgår man från solpanelernas effekt. I Energimyndighetens fall baserar man statistiken på de uppgifter som elnätägarna rapporterar in, vilket oftast innebär storleken på elnätanslutningen. Då elnätanslutningen i praktiken underdimensioneras med runt 10-20% i förhållande till solpanelerna är det troligt att den verkliga installerade kapaciteten är högre.

Jeffrey Berard, handläggare på Energimyndigheten, har tidigare här på bloggen åskådliggjort skillnaden med två solcellsparker som byggdes 2019, i Göteborg och i Sjöbo: “Ta parken i Säve i Göteborg, till exempel, hos oss har den en effekt på 5 MW jämfört med 5,5 MW som kommunicerades i media. Parken i Sjöbo är egentligen åtta separata anläggningar med en total kapacitet på 4,8 MW. Den kommunicerades som en park på 5,8 MW”.

Om vi räknar med att den verkliga installerade kapaciteten vid årsskiftet var 10-20% högre, alltså 1650-1800 MW, och att 1 MW solceller i genomsnitt producerar 900 MWh per år, innebär det att svensk solel producerar mellan 1,4-1,6 TWh — alltså strax över 1% av den svenska elförbrukningen på runt 140 TWh.

Trenden: fler och fler solcellsparker

Där takbaserade solcellsinstallationer har dominerat solcellsutbyggnaden i Sverige har det länge sett annorlunda ut utomlands. Globalt utgjorde solcellsparker över två tredjedelar av den nytillkomna solcellseffekten under 2021.

Av statistiken från Energimyndigheten att döma verkar ett trendbrott vara på gång, även i Sverige. Under 2021 byggdes det 37 anläggningar över 1 MW, vilket var ett rejält skutt upp från 11 och 1 under 2020 respektive 2019. (Även om solcellsparker dominerar den här kategorin ska det dock sägas att det under 2021 faktiskt även byggdes flertalet takanläggningar över 1 MW.) I effekt räknat stod anläggningar över 1 MW för 14% av vad som byggdes under året.

Årlig ökning av solcellsanläggningar över 1 MW Graf över hur många anläggningar över 1 MW som byggts per år mellan 2017 och 2021, i effekt och antal. Mellan 2017 och 2019 byggdes enstaka anläggningar per år medan stora solcellsanläggningar har mångdubblats under 2020 och 2021.

Skatteverket: Cirka 1 600 batterisystem installerades & så mycket kostade en genomsnittlig solcellsanläggning

Den 1 januari 2021 infördes ett grönt avdrag för privatpersoner som investerar i solceller, laddboxar och batterier. För att komplettera statistiken från Energimyndigheten hörde vi av även oss till Skatteverket som administrerar avdraget.

Enligt Marcus Jakobsson, analytiker på Skatteverket, gjorde nästan 1 600 personer avdrag för en investering i batterier under 2021. Med tanke på att få lär ha investerat i batterier utan att ta del av avdraget på 48,5% bör det vara representativt för hur många privatpersoner som investerade i batterier under året. Om man räknar med de nästan 1500 nätanslutna batterier som fanns före det gröna avdraget infördes bör det i dagsläget finnas över 3 000 hembatterier hos svenska villaägare. (Denna statistik täcker dock inte kommersiella fastighetsägare eller aktörer som investerar i storskaliga batterier.)

Med hjälp av statistiken från Skatteverket kan man även uppskatta genomsnittliga priser för solcellsanläggningar. Enligt Markus gjordes knappt 19 600 avdrag för solcellsinstallationer och snittutbetalningen låg på knappt 21 500 kr. Då avdraget för en solcellsanläggning ligger på 14,55% av totalbeloppet motsvarar det en genomsnittlig kostnad på knappt 150 000 kr före grönt avdrag. Storleken på dessa anläggningar framgår inte av Skatteverkets statistik. Däremot låg snittstorleken i det mindre segmentet i Energimyndighetens redovisning — alltså anläggningar mellan 0-20 kW där lejonparten av anläggningarna utgörs av villasystem — på strax över 10 kW.

(Det ska dock sägas att priser på solpaneler, den dyraste komponenten i ett solcellssystem, gått upp sen 2021. Enligt den tyska marknadsplatsen pvXchange har priserna sen mars 2021 ökat med cirka 30% på grund av en rad faktorer.)

Den genomsnittliga batterianläggningen kostade 62 000 kr före det gröna avdraget, och 32 000 kr efter. Där finns dock inga uppgifter på hur stora system som installerades.

Vad kan vi vänta oss under 2022?

Sen elpriserna började skjuta i höjden i slutet av 2021 har efterfrågan på solceller varit högre än någonsin. Att 2022 blir ett nytt rekordår på den svenska solcellsmarknaden är med andra ord ingen högoddsare.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!